Canon uzavřel další spor s prodejcem kompatibilních tonerů v Německu

Společnost Canon je velmi aktivní ve vymáhání patentové ochrany svých tonerových kazet v Německu, kde získává velké množství předběžných opatření, zakazujících prodej kompatibilních tonerových kazet chráněných patenty Canon.

Jednou ze společností, proti které bylo dříve vydáno předběžné opatření, je společnost obchodující pod názvem New Time Trade Company (NTT).

Předběžné opatření udělil Okresní soud v Düsseldoru pro porušení německé části evropského patentu EP 2 087 407, který chrání mimo jiné tonerovou kazetu HP CE255A.

Předběžné opatření je velmi rychlé opatření k zamezení činnosti, není trvalým výsledkem. Canon po vydání předběžného opatření vede se společnosti, proti kterým je vydáno, další spor. Společnost Canon nyní oznámila, že dosáhla dohody o vypořádání tohoto sporu.

Podmínky narovnání bohužel nejsou známi a jsou důvěrné, je však možné předpokládat, že společnost New Time Trade Company (NTT) bude muset vyjma ukončení prodeje i nahradit vzniklou škodu z porušování patentové ochrany a náklady právního řízení, jako v jiných obdobných případech. Dohodnuté řešení je konečné a závazné.

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství