Canon vítězně uzavřel patentový spor s provozovatelem eshopu Starlet24.de

V polovině ledna roku 2019 oznámila společnost Canon získání předběžného opatření proti společnosti 5-Sterne Handel UG a jejímu výkonnému řediteli z důvodu porušení německé části evropského patentu Canon EP 2 087 407. Předběžné opatření zakazovalo společnosti 5-Sterne Handel UG aby nabízela a distribuovala tonerové kazety chráněné patentem Canon, mimo jiné prostřednictvím portálu www.amazon.de a prostřednictvím vlastního internetového obchodu www.starlet24.de.

Předběžné opatření je zahájením sporu, společnost Canon má možnost vymáhat náhradu vzniklé škody a náhradu nákladů právního řízení.

Společnosti Canon a 5-Sterne Handel UG a její výkonný ředitel se dohodli vyřešit patentový spor podepsáním dobrovolné dohody o narovnání.

5-Sterne Handel UG mimo další přijala předběžný soudní příkaz číslo 4a O 96/18 Okresního soudu v Düsseldorfu založený na porušení německé části evropského patentu Canon EP 2 087 407 B1 jako konečný a závazný. Společnost 5-Sterne Handel UG se dále zavázala uhradit společnosti Canon náhradu škody za předcházející prodej tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Canon. Další podrobnosti o dohodě o urovnání jsou důvěrné.

 


Autor: Starlet24.de. Toner ersetzt HP CB435A (35A).

 

Tonerové kazety dotčené tímto patentem  jsou kompatibilní s originálními tonerovými kazetami HP CE505X, HP CE505A, HP CF280X a dále HP CF280A. Jedná o tonerové kazety klasické čínské produkce, které jsou masivně dováženy a prodávány i v České republice.

 

Patent je ke stažení zde: https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/EP2087407-CZ.pdf

 

Registrace patentu v České republice je zde: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=EP/2087407&plang=CS

 

Patent EP 2 087 407: https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství