Canon získal další z velké řady předběžných opatření zakazujících prodej kompatibilních tonerů v Německu

Canon získává jedno předběžné rozhodnutí zakazující prodeje kompatibilních tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Canon za druhým. Předběžné opatření je vydáno velmi rychle a po jeho vydání následuje spor, které společnost Canon ve všech dokončených případech vyhrála.

Okresního soud v Düsseldorfu vydal další předběžné opatření, tentokrát oproti firmě Toners and Cartridges Ltd. z důvodu porušování patentové ochrany EP 2 087 407 při prodeji prostřednictvím portálu Amazon.de.

Patent je registrován i Úřadem průmyslového vlastnictví, sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6.
Číslo EP přihlášky: 07860559.9
Číslo EP přihlášky: 2007-860559
Číslo zveřejnění EP přihlášky: 2087407
Datum přihlášení: 25.12.2007
Datum zveřejnění: 17.07.2013.
Název patentu: Procesní kazeta, elektrofotografické zařízení pro vytváření obrazu a jednotka elektrofotografického fotocitlivého válce
Přihlašovatel: Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo 146-8501, JP
Právní zástupce: TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Jan Kubát Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000.

Všem prodejcům kazet porušujících tento patent tak hrozí vysoké riziko náhrady škody, kterou Canon v Německu získává, zákaz dalšího prodeje, úhrada nákladů soudního řízení i trestně právní odpovědnosti.

V legislativě České republiky je patentová ochrana řešena Zákonem č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, kde je definováno:
§ 13 – Zákaz přímého využívání
„Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu
a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;“ (Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích)“

Trestní postih je řešen § 269 trestního řádu, zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, porušení chráněných průmyslových práv: „(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. (Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník).

3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.“

Patent je ke stažení zde:
Patent EP2087407 – překlad do českého jazyka

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=2011330&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství