Canon získal dobrovolnou náhradu škody od prodejce kompatibilních tonerových kazet na Amazonu

Společnost Canon je v poslední době velmi aktivní ve vymáhání svých práv plynoucích z patentové ochrany tonerových kazet při prodeji před portál Amazon. Canon získává řadu předběžných opatření zakazujících prodej kompatibilních tonerových kazet v zemích Evropské unie i Spojených státech amerických. Nyní společnost Canon dosáhla ukončení prodeje a získala náhradu škody i bez předcházejícího soudního řízení.

5. září 2017 společnost Canon oznámila, že prodejce Jakubowski a Gert GbR podepsal prohlášení o zastavení a ukončení prodeje a dále souhlasil s náhradou škody a zničení všech tonerových kazet porušujících předmětnou patentovou ochranu.

Tento případ je oproti předcházejícím výjimečný v několika ohledech a může znamenat výraznou změnu v přístupu prodejců k dodržování patentové ochrany během distribuce a prodeje tonerových kazet.

Stejně jako v předcházejících případech se jednalo o ochranu plynoucí z německé části evropského patentu EP 2 087 407, která se týká přenosu točivého pohybu z tiskárny na optický válec tonerové kazety. Produkty byly nabízeny pod obchodním názvem „DISA-SHOP24“ nebo „DiSa GbR“, pod identifikátorem Amazonu ASIN (= Amazon Standard Identification Number) B06X3QTWNN a B01NA0BF42.

 


Autor: Amazon.de. Jakubowski a Gert GbR. DISA-SHOP24. 1 x DISA TONER „PREMIUM QUALITÄT“ CANON Lasershot: LBP-2900 / LBP-3000.

 

Klíčovou změnou však je, že se jedná o dohodu mezi společností Canon a prodejcem. Ve všech předcházejících případech byl zákaz prodeje nařízen předběžným příkazem okresního soudu Düsseldorfu. V tomto případě se však jedná o dobrovolnou dohodu, která předešla nařízení soudu, ve které se prodejce zavázal poskytovat veškeré informace a účetní záznamy o nabídce a prodeji uvedených laserových tonerových kazet, dále souhlasil s tím, že společnosti Canon zaplatí náhradu škody a dále zničí všechny produkty chráněné patentem EP 2 087 407 v jeho vlastnictví nebo majetku.

Z tohoto případu je zjevné, že prodejci si začínají uvědomovat rizika plynoucí z prodeje kompatibilních tonerových kazet a ve snaze předejít dalšímu sporu s vlastníkem patentu ukončují činnost a zavazují se k náhradě škody.

Dalším velmi důležitým bodem je vydání účetních záznamů společnosti Canon, která tak získá nejen přesný přehled o prodejích pro náhradu škody, ale také může získat detailní informace o kupujících těchto tonerových kazet.

Samotná náhrada škody, vzniklé společnosti Canon, může dosáhnout velmi vysoké částky. Například u tonerové kazety HP CF280X se distribuční cena v České republice pohybuje zhruba okolo částky 2 700 Kč bez DPH, přibližně je tedy možné předpokládat, že z každého prodaného kusu tonerové kazety kompatibilní s HP 280X vznikla společnosti Canon škoda ve výši 2500 Kč. Prodejem každého kusu tohoto toneru tak prodejce podstupuje riziko náhrady škody 2500 Kč oproti marži z prodeje kompatibilního toneru ve výši 25 Kč (při běžné ceně kompatibilní tonerové kazety s HP 280X, která je pod 200 Kč může být marže zhruba 25 Kč). Prodejce tak podstupuje zhruba 100 x větší riziko náhrady škody oproti získané provizi, riziko likvidace veškerých skladových zásob, riziko nákladů případného soudního sporu a nemalé riziko trestní odpovědnosti, kdy v České republice prodejcům hrozí podle §269 trestního řádu trest odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci, případně odnětím svobody na tři léta až osm let v případě, že pachatel získá prospěch velkého rozsahu, nebo dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství