Canon získal předběžné opatření pro porušení patentu

Okresního soud v Düsseldorfu v Německu určil předběžné opatření firmě Consumable Direct Ltd., která se zabývá distribucí a prodejem kompatibilních tonerových kazet značky Colour Direct, pro porušení evropského patentů číslo EP 2 087 407.

Předběžné opatření stanovuje zákaz prodeje tonerových kazet chráněných tímto patentem. Tento patent byl uveřejněn 17. července 2013 a je registrován i pro Českou republiku. Canon u tohoto patentu vedl v minulosti již několik sporů, dosáhl více předběžných opatření. S prodejci probíhají soudní spory o náhradu vzniklé škody prodejem kompatibilních tonerů porušujících patentovou ochranu Canon. Ve sporu s panem Thomasem Zenkelem, majitelem internetového obchodu tintenalarm.de již byl i vynesen rozsudek, zakazující nabízení, prodej i používání výrobků porušujících tento patent a bylo rozhodnuto o odpovědnosti pana Zenkela za způsobenou škodu.

Zdroj: https://www.amazon.co.uk/

Zdroj: https://www.amazon.co.uk/

 

Tonerové kazety Colour Direct jsou intenzivně prodávány zejména na portálech Amazon a Ebay. Tonerové kazety kompatibilní s originálními tonery HP CE285A, které jsou chráněny patentem EP 2 087 407 (vynálezcem a vlastníkem tonerových kazet obchodní značky HP je Canon) jsou v anglické části portálu Ebay stále v prodeji, za cenu £ 11.99 (zhruba 346 Kč) za balení dvou kusů. Jeden kus tak vychází na 173 Kč. Z několika posledních podaných návrhů předběžných opatření je zřetelná orientace Canonu velké online prodejce.

V České republice jsou tonerové kazety chráněné tímto patentem v běžném prodeji, prodejcům v České republice hrozí riziko zákazu činnosti, náhrady škody i trestní odpovědnosti.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství