Další předběžné opatření pro Canon v Německu

Canon získal další předběžné opatření vydané okresním soudem Düsseldorfu. Předběžné opatření je vydáno proti společnosti Ines Krämer, která podniká pod obchodním názvem „Büroartikelhandel DruFax“ a „Faxland“.

Tonerové kazety nabízí prostřednictvím vlastního internetového obchodu Faxland.de a dále prostřednictvím portálu Amazon.de. Stejně jako ve všech předcházejících případech je předběžné opatření vydáno na základě porušení německé části evropského patentu Canon EP 2 087 407 týkající se optického válce. Předběžný příkaz zakazuje společnosti Ines Krämer nabízet a distribuoval tonerové kazety porušující patent Canonu.

Předběžné opatření navíc obsahuje nárok vynucenou úřední správu majetku, takže kazety porušující kazety byly předány soudnímu vykonavateli až do konečného vyřešení věci.

 

Patent je ke stažení zde:
Patent EP2087407 – překlad do českého jazyka

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=2011330&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství