Evropský parlament prosazuje právo na opravu

Evropský parlament odsouhlasil výzvu Evropské komisi, aby spotřebitelům poskytla „právo na opravu“. Cílem je zvyšování podpory trhů s použitým a renovovaným zbožím. V předložené výzvě Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi k urychlenému přijetí kroků vedoucích k trvale udržitelné výrobě.

Evropský parlament chce zvýšit atraktivitu oprav a renovovaných výrobků, ať už rozšířením záruk, poskytnutím záruk na vyměněné díly nebo lepším přístupem k informacím o opravách a údržbě.

Pro usnesení o udržitelnějším jednotném trhu souhlasilo 395 poslanců, 94 bylo proti a 207 se zdrželo hlasování.

Budoucím výsledkem může být jednak výrazná podpora renovovaných tonerových a inkoustových kazet a dále legislativní zákaz vydávání aktualizací firmware, vedoucímu k blokování renovovaného spotřebního materiálu ze strany výrobců tiskáren.

Celé usnesení Evropského parlamentu je zde.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství