Francie zavádí minimální podíl renovovaných tonerů ve veřejných zakázkách

Po Itálii i Francie zavádí povinný minimální podíl renovovaných tonerových a inkoustových kazet ve veřejných zakázkách. Povinnost zavádí Vyhláška č. 2021–254 ze dne 9. března 2021 o povinnosti zastoupení zboží vyrobeného opětovným použitím či recyklovaných materiálů ve veřejných zakázkách. Minimální zastoupení renovovaných inkoustových tonerových a inkoustových kazet ve veřejných zakázkách je stanoveno na 20 % z celkových výdajů na tonerové a inkoustové kazety během jednoho kalendářního roku.

Vyhláška vychází z uplatňování ustanovení článku 58 zákona č. 2020–105 ze dne 10. února 2020 o boji proti odpadu a zavádění oběhového hospodářství, který vstoupil v platnost 1. ledna 2021.

Cílem je zvýšit podíl nákupů produktů z oběhového hospodářství na veřejných zakázkách a posílit tak zásadu, že veřejné zakázky zohledňují vliv výrobků na životní prostředí.

Minimální podíl je stanoven jako procento z celkové částky bez daně z výdajů věnovaných na nákup během kalendářního roku.

Veřejní zadavatelé a stát a místní orgány a jejich organizace předkládají kontrolnímu orgánu, kterým je obdobou našeho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Hospodářské středisko pro veřejné zakázky), že část svých ročních výdajů věnují nákupu renovovaných inkoustových tonerových a inkoustových kazet.

Vyhláška je ke stažení zde: joe_20210310_0059_0004

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství