HP bude blokovat nekvalitní inkoustové náplně

Společnost HP bude ve svých inkoustových tiskárnách blokovat inkoustové náplně, které používají čipy s nedostatečně zabezpečenou komunikací s tiskárnou. Tato blokace se bude týkat zejména kompatibilních inkoustových cartridgí, správně renovované inkoustové cartridge budou i nadále funkční. HP bude o chystaných změnách firmware, které budou znamenat blokaci nekvalitních inkoustových cartridgí předem informovat.

inkoustova_tiskarna_HPV září letošního roku uvolnila aktualizaci firmware v tiskárnách používajících inkoustové náplně HP 970, HP 971, HP 950XL, HP 951XL, HP 934XL a HP 935XL. V důsledku této aktualizace došlo k nefunkčnosti některých typů inkoustových cartridgí. Tiskárna hlásila, že inkoustové cartridge jsou prázdné nebo poškozené. Uživatelská podpora společnosti HP oznámila, že cílem aktualizace nebylo zabránit používání kompatibilních inkoustových cartridgí, ale zvýšit bezpečnost komunikace mezi inkoustovou náplní a samotnou tiskárnou a dále uvedla, že HP pracuje na aktualizaci firmware, která umožní v dotčených tiskárnách i nadále používat kompatibilní inkoustové cartridge.

S uvolněním opravené verze firmware HP vydalo i omluvu za komplikace, které způsobilo disfunkčnost některých typů inkoustových cartridgí uživatelům tiskáren. Omluva však směřovala k nedostatečné komunikaci ze strany HP vůči majitelům tiskáren, kterých se znefunkčnění týkalo, nikoliv k samotnému znefuknčnění kompatibilních inkoustových cartridgí. Jon Flaxman, provozní ředitel HP Inc. v oznámení k této události uvedl: „Aktualizovali jsme postup ověřování kazet u vybraných modelů kancelářských inkoustových tiskáren HP s cílem zajistit co nejlepší bezpečnost spotřebitelů a chránit je před padělky a inkoustovými kazetami třetích stran, které neobsahují originální bezpečnostní čip HP a porušují naši patentovou ochranu“. „Jsou-li inkoustové kazety kompatibilní nebo padělané, je zákazník vystaven riziku snížení komfortu tisku a riziky plynoucími z kvality a bezpečnosti tisku. Tak, jak je v oblasti tisku běžné, máme i my metodu pro ověření inkoustových kazet (poznámka Asociace renovátorů tonerů – myšleny jsou čipy v inkoustových cartridgích). Poslední verze aktualizace firmwaru přidala do procesu kontroly dynamický prvek zabezpečení, který brání funkčnosti některých netestovaných kazet třetích stran, používajících kompatibilní čipy. Tyto kazety tak přestaly fungovat. Měli bychom lépe komunikovat o postupu ověřování pravosti k zákazníkům, a za to se omlouváme. I když byl ovlivněn jen malý počet zákazníků, jeden zákazník, který má špatnou zkušenost je příliš mnoho. Je důležité si uvědomit, že všechny kazety třetích stran s originálními bezpečnostními čipy HP i nadále fungují správně.“ „Budeme i nadále používat bezpečnostní funkce pro zabezpečení komfortu tisku našich zákazníků, zachování integrity našich tiskových systémů a budeme chránit naše duševní vlastnictví včetně metod ověřování, které mohou zabránit funkčnosti inkoustových kazet třetích stran. Nicméně jsme se zavázali k zlepšení naší komunikace tak, aby zákazníci pochopili naše obavy kompatibilního a padělaného spotřebního materiálu.

Z tohoto prohlášení plyne, že zvýšením zabezpečení komunikace není myšlena ochrana proti vnějším „hackerským“ útokům na tiskárnu, ale omezit funkčnost inkoustových cartridgí používajících kompatibilní čipy porušující patenty společnosti HP.

Aktualizace firmware odstraňující dynamické zabezpečení ověření inkoustových cartridgí u tiskáren HP není automatická, ale volitelná. Tiskárna se neaktualizuje automaticky, uživatel musí tiskárnu aktualizovat „ručně“ Jedná se spustitelný exe soubor, který je k dispozici na stránkách HP v části Software and driver pro konkrétní model tiskárny, v záložce firmware. Firmware je možné snadno identifikovat textem popisu verze firmaware, kde je uvedeno: „This firmware update removes previous security firmware that may prevent the printer from working with certain ink supplies that contain non-HP security chips. Please note that even with this change HP cannot guarantee the quality or reliability of non-HP supplies.

Inkoustové cartridge vyráběné členy Asociace renovátorů tonerů neporušují patentovou ochranu a nejsou dynamickým zabezpečením ověření pravosti čipů aktuálně dotčeny, renovované inkoustové cartridge Armor i renovované inkoustové cartridge KMP fungují korektně. Samozřejmostí je korektní zobrazování množství dostupného inkoustu obslužným softwarem tiskárny.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství