HP vyhrála soud s porušovatelem patentů u čínského soudu

Společnost HP dosáhla dohody zprostředkované soudem se společností Speed Infotech of Shanghai. Jedná se o spor, který společnost HP zahájila začátkem roku 2015 podáním k nově vzniklému soudu ve městě Šanghaj, který se specializuje na řešení sporů v oblasti duševního práva (Shanghai IP Court). Společnost HP se na tento soud obrátila z důvodu porušování patentové ochrany inkoustových cartridgí HP.

Spor se týkal inkoustových cartridgí kompatibilních s inkoustovými kazetami HP 816, HP 817, HP 860, HP 861XL, černého inkoustové cartridge HP 818XL a inkoustové cartridge HP 818XL. Se společností Speed Infotech of Shanghai bylo dosaženo dohody, která stvrzuje platnost a vymahatelnost této patentové ochrany inkoustových cartridgí společností HP. Dohoda dále stanovuje zákaz nabízení a prodeje inkoustových cartridgí chráněných těmito patenty v Číně a dalších zemích, ve kterých je tato patentová ochrana platná a dále ukládá stažení stávajících výrobků z trhu. Vyjma toho společnost HP obdržela od Speed Infotech of Shanghai náhradu škody.

V současné době probíhá obdobný spor u specializovaného soudu na autorské právo proti společnosti Jingying technologie v Shenzhen Intermediate.

Shanghai IP Court je nově vzniklý soud zabývající se duševním vlastnictvím. Soud vznikl 01. ledna 2015 a první zahájený případ byl ve věci porušovaní patentové ochrany inkoustových cartridgí HP. Soud převzal všechny do té doby řešení případy porušení duševního práva zpracovávané jinými soudy.

Zřízení tohoto soudu vychází ze zahájeného procesu reformy soudnictví v Číně a jedná se pouze o jeden z dílčích kroků pro zlepšení vymáhání respektování duševního vlastnictví. Vyjma tohoto soudu ve městě Šanghaji došlo ke zřízení dalších dvou soudů specializovaných na duševní vlastnictví.

Předsedou nově zřízeného soudu ve městě Šanghaj byl jmenován Wu Xielin, bývalý viceprezident Nejvyšší lidového soudu v Šanghaji.

 

Autor: Asociace renovátorů tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství