HP vyhrála spor s prodejci kompatibilních inkoustových náplní v Polsku

Společnost HP dosáhla dohody o narovnání s několika velkými polskými společnostmi prodávajícími inkoustové náplně kompatibilní s inkoustovými náplněmi HP.

Konkrétně se jedná o tyto inkoustové náplně kompatibilní s originálními inkoustovými náplněmi HP:

inkoustové náplně značky Modecon, prodejce ABC Data SA ve Varšavě,
inkoustové náplně značky Modecon, vlastník Modecom SA z Ołtarzew,
inkoustové náplně značky Accura, vlastník Komputronik SA z Poznaně,
inkoustové náplně značky ePrimo, vlastník Praxis SA Varšava,
inkoustové náplně značky Printe, distributor Scot Sp.z oo z Modlniczka,
inkoustové náplně značky Expression, vlastník Kris Krzysztof Muszalski z Czestochowa.

Po kontaktování ze strany společnosti HP tyto společnosti ukončily distribuci a prodej inkoustových kazet chráněných patenty HP v Polsku a dalších zemích, ve kterých jsou patenty HP platné, společnosti dále zničily veškeré zásoby takových inkoustových náplní a ze strany těchto společností došlo k úhradě nákladů spojených s vymáháním těchto patentů firmě HP.

V Polsku je společnost HP ve vymáhání svých práv relativně aktivní, vyjma těchto ukončených sporů vítězně ukončila i dřívější spor s velkým polským distributorem, společností Warsaw-based Action S.A. , která ukončila dovoz a prodej inkoustových náplní porušujících patenty kompatibilních s HP značky Actis a ActiveJet a kompenzovala společnosti HP soudní výlohy.

Vyjma toho HP pokračuje ve vedení sporu proti společnosti Bielany Wrocławskie–based Black Point S.A. , majitele značky inkoustových náplní Black Point.

Na Českém trhu se tyto inkoustové náplně v současné době téměř nevyskytují. Velkou část prodeje však představují inkoustové náplně porušující patenty HP a i českým prodejcům a distributorům reálně hrozí riziko sporu s HP, ukončení prodeje, likvidace zásob a úhrady nákladů na spor společnosti HP.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství