Jak ve skutečnosti funguje ochrana duševního vlastnictví v Číně? Nijak!

Velmi prestižní vědecký magazín International Journal of Law, Crime and Justice zveřejnil studii realizovanou právní fakultou čínské univerzity South China University of Technology. Závěr této studie, založené na 800 soudních rozhodnutí v oblasti padělání výrobků je jednoznačný: soudy jsou extrémně shovívavé a ukládají tresty hluboko pod minimálními tresty stanovenými zákony platnými v samotné Číně.

V rámci studie byla analyzována rozhodnutí týkající se přímo padělání obchodních značek, tedy v případě spotřebního materiálu pro tiskárny výroby čínských klonů originálních tonerových a inkoustových kazet, prodávaných přímo pod názvy originálních výrobců. S takovými výrobky je možné se setkávat i na evropském trhu.

V nedávné době byl nalezen obří sklad padělaných tonerových kazet Brother. Na dodávku těchto padělků se přišlo na základě negativních komentářů zákazníků na originální kazety Brother na portálech typu Amazon. Společnost Brother se zaměřila na důvod těchto negativních komentářů a rozpletla složitý řetězec prodejců tonerových a inkoustových kazet, prodávaných pod značkou Brother, vyráběných však kdesi v Číně. Jednalo se o typické levné, velmi často karcinogenní tiskové kazety, které však byly opatřeny logem Brother a prodávány jako originální tiskové kazety. Německá celní správa a policie ve spolupráci s firmou Brother provedla koncem roku 2019 zátah na tuto síť organizovaného zločinu a zabavila tisíce kusů padělaných tiskových kazet. Začátkem roku 2020 byla provedena další razie na sklad, ve kterém se čínské klony tonerových a inkoustových kazet Brother balili do napodobenin krabic Brother a opatřovali výrobními štítky Brother.

 

Padělky tonerů a inkoustů Brother
Autor: Imaging Consumables Coalition Europe

 

Velmi podobný scénář se odehrál v roce 2019 v Turecku, kde bylo zabaveno zhruba 10 000 kusů padělaných tonerových kazet značky OKI.

Studie čínské univerzity se zabývala takto zjevnou výrobou padělků. Padělání bylo do čínského práva začleněno jako trestný čin již v roce 1976. Studie procházela 800 případů padělání, které řešily sudy mezi lety 2011 až 2015. Studie zjistila, že soudy ani v takto jednoznačných a zjevných případech porušování patentového práva neukládaly ani minimální tresty stanovené zákonem. Soudy dále nevypočítávaly vzniklé škody a neudělovaly odpovídající sankce.

Pokud se hodnota padělků pohybuje mezi 6 200 EUR (zhruba 150 000 Kč) až 24 500 EUR (zhruba 600 000 Kč), měl by být žalovaný odsouzen k trestu odnětí svobody nepodmíněně, která nepřesáhne dva roky. Pokud se hodnota padělaného zboží pohybuje mezi 24 500 EUR (zhruba 600 000 Kč) až 61 300 EUR (zhruba 1 500 000 Kč), měl by být obžalovaný odsouzen k trestu odnětí svobody nepodmíněně v rozmezí od dvou do sedmi let. Při hodnotě padělaného zboží vyšší než je částka 245 000 EUR (zhruba 6 000 000 Kč) je trest stanoven od 15 let až po doživotní trest odnětí svobody.

Studie skutečných rozsudků čínských soudů zjistila, že padělatelé, kteří měli být odsouzeni k dlouhodobému trestu odnětí svobody, zatímco v případě méně závažných případů bylo přistupováno k trestům odnětí svobody. Pachatelé, kteří se padělání dopouštěli opakovaně, nedostávají výrazně vyšší sankce než prvopachatelé. Soudní systém se tak v případě, že již probíhá spor, snaží o co nejnižší sankce významných padělatelů.

V těchto případech je však řešenou zjevné porušování patentového práce včetně ochranné značky. Z pohledu patentového práva je však samotná výroba tonerových a inkoustových kazet, které jsou úplnými klony kazet originálních, ze kterých je odstraněno jméno a logo originálního výrobce, shodným porušováním patentové ochrany.

V České republice jsou tak masivně prodávány padělky tonerových a inkoustových kazet pod různými obchodními názvy, které jsou ve skutečnosti padělky. Díky nevymahatelnosti duševního vlastnictví v Číně jsou vyráběny, díky absolutní laxnosti orgánů činných v trestním řízení i absolutní laxnosti orgánů dozorujících na trh České republiky jsou pak prodávány.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství