Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila již 70 dodávek tonerových či inkoustových kazet porušujících patentové právo

Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila dalších 5 dodávek inkoustových kazet porušujících patentové právo společností Seiko Epson Corporation a HP Inc. Počet vydaných rozhodnutí o zabavení v roce 2016 již dosáhl počtu 70. Celkový počet vydaných rozhodnutí o zabavení inkoustových nebo tonerových kazet tak oproti roku 2015 velmi výrazně vzrostl.

US08366233-20130205-D00003Došlo k zabavení většího množství inkoustových kazet společnosti Green Project Inc., pro porušení patentové ochrany inkoustových kazet Epson (označení vyšetřování GEO – 337-TA-565 z roku 2007), k zabavení inkoustových kazet Epson dle označení vyšetřování GEO 337-TA-946 z roku 2016 a dále k zabavení inkoustových kazet HP pro porušení patentové ochrany dle vyšetřování GEO – 337-TA-691 z roku 2011. Další inkoustové kazety HP zabavil úřad pro porušení patentové ochrany (označení vyšetřování GEO – 337-TA-723 z roku 2011) společnostem Discount Ink Inc. a Golden State FC LLC.

K vyšetřování GEO 337-TA-946 má Asociace renovátorů tonerů k dispozici výsledek šetření z 26. května 2016 (ke stažení zde), který zakazuje dovážet do Spojených států amerických vyjmenované inkoustové kazety a jejich součásti, které porušují patenty Seiko Epson Corporation. Uplatněna byla patentová ochrana plynoucí z patentů chránící vlastnosti a principy fungování inkoustových cartridgí pro tiskárny Epson.

Patent No. 8,366,233;
Patent No. 8,454,116;
Patent No. 8,794,749;
Patent No. 8,801,163;
Patent No. 8,882,513;

u inkoustových cartridgí těchto výrobců či dovozů:

Zhuhai Nano Digital Technology Co., Ltd. of Zhuhai, China;
Nano Business & Technology, Inc. of Lake Oswego, Oregon;
Zhuhai National Resources & Jingjie Imaging Products Co., Ltd. of Zhuhai, China;
Huebon Co. Ltd. of Hong Kong;
Chancen Co., Ltd. of Hong Kong;
Zhuhai Rich Imaging Technology Co., Ltd. of Zhuhai, China;
Shanghai Orink Infotech International Co., Ltd. of Shanghai, China;
Orink lnfotech International Co., Ltd. of Hong Kong;
Zinyaw LLC of Houston, Texas;
Yotat Group Co., Ltd. of Hong Kong;
Yotat (Zhuhai) Technology Co., Ltd. of Zhuhai, China;
Ourway Image Co., Ltd. of Zhuhai, China;
Kingway Image Co., Ltd. of Zhuhai, China;
Zhuhai Chinamate Technology Co., Ltd. of Zhuhai, China;
InkPro2day, LLC of Los Angeles, California;
Dongguan OcBestjet Printer Consumables Co., Ltd. of Dongguan, China;
OcBestjet Printer Consumables (HK) Co., Ltd. of Hong Kong;
Aomya Printer Consumables (Zhuhai) Co., Ltd. of Guangdong, China;
Zhuhai Richeng Development Co., Ltd. of Zhuhai, China;


Produkty mnohých z těchto výrobců se běžně prodávají i na českém trhu, přičemž řada patentů platných ve Spojených státech amerických má ekvivalent i v patentové ochraně platné na území Evropské unie.

Dovozci a prodejci se tak stejně jako dovozci a prodejci v USA vystavují riziku náhrady škody originálním výrobců i propadnutí veškerých skladových zásob.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)

Obrázek: Patent US 8366233 B2. Zdroj: https://www.google.com/patents/US6264301

 


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství