Naše tonerové i inkoustové kazety získaly certifikační známku ETIRA Certification Mark

Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet – ETIRA zavedla vlastní systém certifikačních známek pro řádně renovované tonerové a inkoustové kazety. Cílem certifikačních známek je usnadnit kupujícím orientaci při volbě ekologicky šetrné tiskové kazety s garantovanou kvalitou – tedy řádně renovované tiskové kazety. Pokud zákazník na tiskové kazetě nalezne tuto certifikační známku, má jistotu, že se jedná o řádně renovovanou tiskovou kazetu.

Vylepená certifikační známka usnadní zákazníkům výběr tiskové kazety s maximálním ohledem na životní prostředí i samotnou kvalitu tiskové kazety. Certifikaci mohou získat pouze takové tonerové a inkoustové kazety, které jsou řádně renovované. Řádně renovovaná tonerová kazeta ušetří ve srovnání s nově vyrobenou tonerovou kazetou 9 390 gramů primárních přírodních surovin, 4 490 gramů emisí všech typů skleníkových plynů a 671 gramů odpadu. Řádně renovovaná inkoustová kazeta ušetří ve srovnání s nově vyrobenou kazetou 28 gramů plastového opadu. Řádně renovované kazety mají výtěžnost vždy minimálně shodnou, často i větší než nově vyrobené originální tiskové kazety a to při plně srovnatelné kvalitě výsledného tisku.

 

 

Certifikační známka má podobu zlatého hologramu s logem ETIRA, nápisem REMANUFACTURED a certifikačním číslem. Hologram je pro možnost ověření vždy vylepen na samotném těle tiskové kazety.

 

 

Renovované tonerové a inkoustové kazety KMP splňují nepřísnější kvalitativní parametry a jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí, nově tak na všech renovovaných kazetách KMP naleznete certifikační známku ETIRA Certification Mark.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství