Padělky

Padělky tonerů a inkoustových
cartridgí

Padělky tonerů a inkoustových cartridgí jsou jejich kopie či napodobeniny.

 

Jsou na nich uvedeny identifikační znaky originálních výrobců (logo, název), ale vyrábí je někdo jiný.

 

V čínských e-shopech ale i u evropských distributorů je možné relativně jednoduše zakoupit padělané tonery a inkoustové cartridge s logy výrobců jako jsou Brother, Canon, HP, Epson, Lexmark, Oki, Samsung a dalších významných výrobců tiskáren, obvykle i s napodobeninou obalu. Oproti oficiální distribuci se liší výrazně nižší cenou.

Porušování patentů
a průmyslových vzorů při výrobě

Výrobci originálních tonerů a inkoustových cartridgí si většinou chrání jejich vzhled a funkčnost formou patentů a průmyslových vzorů.

 

Není je tedy možné zcela nově vyrobit bez toho, aniž by došlo k porušení patentů či průmyslových vzorů. Lze je pouze repasovat, tj. použít chráněné části a odstranit z nich loga originálního výrobce. Jen tak nedojde k porušení patentů či průmyslového vzoru a ke klamání spotřebitele.

 

Na toner či inkoustovou náplň porušující patenty a průmyslové vzory se pohlíží
stejně jako na padělek
a prodejcům hrozí stejné postihy jako při prodeji úplných padělků.

 

Takovéto padělky tonerů a inkoustových cartridgí jsou však běžně dostupné pod vlastními obchodními názvy v velkoobchodní síti a řada prodejců si vůbec není vědoma toho, jak vysokému riziku se obchodováním s takovýmito tonery a cartridgemi vystavují.

Příklad ochrany toneru a jeho výroby

Co je chráněno držitelem patentu
(originálním výrobcem)
Nelegální řešení
Legální řešení
Tvar a přesný rozměr systému uchycení toneru v tiskárně

 

není možné vyrobit nový vnější obal toneru tak, aby zapadl do tiskárny
Kopie původního vnějšího obalu prodávaného jako originální toner či jako kompatibilní toner pod vlastním obchodním názvem – vlastní značkou
Použití původního vnějšího obalu s odstraněním loga původního výrobce, tzv. repase.
Velikost a sklon ozubení hnacího kolečka pohánějícího mechanismus toneru

 

Není možné použít shodné ozubené kolečko
Kopie původního převodového ústrojí toneru. Pokud bude uvnitř toneru nově vyrobené shodné ozubené kolečko, celý toner je padělek.
Kompletní návrh nového převodového ústrojí s jiným technickým řešením, např. 2 menší kolečka, nebo repase původního ozubeného ústrojí.

Jaké postihy hrozí prodejcům padělků či tonerů
a cartridgí porušujících patenty a průmyslové vzory

Při prodeji produktů porušujících patenty a průmyslové vzory nese odpovědnost celý distribuční řetězec od výrobce přes dovozce až po lokální prodejce. Prodejci vždy odpovídají za to, co prodávají. Neznalost autorského práva není argumentem pro zbavení odpovědnosti či přenesení odpovědnosti na dodavatele.

základní rizika pro prodejce

 • Náhrada škody držitelům patentů, případně odnětí svobody, zákaz činnosti
  Prodejem padělaných nebo patenty porušujících tonerů a inkoustových cartridgí dochází k porušení práv duševního vlastnictví a nekalé konkurenci. Prodejce obvykle po několika letech prodeje obdrží od držitelů patentů a průmyslových vzorů výzvů k úhradě odškodného za bezdůvodného obohacení. Pokud nedojde k dohodě, držitelé práv často přistupují k trestním oznámením a soudním sporům.
 • Klamavá obchodní praktika – pokuta až do výše 5 milionů korun
  Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, §5, je prodej a skladování výrobků porušujících duševní vlastnictví považováno za klamavou obchodní praktiku, ppřičemž hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 5 milionů korun. Další pokuta hrozí za uvádění nepravdivých údajů při chybném označení toneru či inkoustové cartridge.
 • Zabavení zdravotně závadných tonerů
  Výrobci tonerů a inkoustových cartridgí porušujících patenty a průmyslové vzory často nerespektují limity pro obsah zdraví škodlivých látek. Při porušení takových limitů může dojít k zabavení tonerů a inkoustových cartridgí, které tyto limity porušují a dalším zásadním postihům.

Tento výčet rizik je pouze informativní. Další informace včetně případů reálných situací a postihů jsou uvedeny například v článku na webu iDnes.cz

 

Vždy doporučujeme rizika plynoucí z prodeje tonerů a inkoustových cartridgí konzultovat se zkušeným právním zástupcem.

Jaké postihy hrozí koncovým spotřebitelům při používání padělků či výrobků porušujících patenty

 • Koncoví spotřebitelé, kteří tonery a inkoustové cartridge používají pro svou osobní potřebu, nikoliv dalšímu prodeji, jsou odpovědnosti zproštěni.
 • U právnických osob a osob samostatně výdělečně činných není výklad takového zproštění zcela jednoznačný.
 • V případě jakékoliv pochybnosti doporučujeme situaci konzultovat se zkušeným právním zástupcem.

Jak poznat padělky tonerů či inkoustových cartridgí a tonery či inkoustové cartridge porušující patenty a průmyslové vzory

 • Pokud je toner označen jako repasovaný, musí být na vnějších částech patrné odstranění původního loga (vybroušení, vypálení). Nikde nesmí být uvedeno označení originálního výrobce.
 • Pokud je toner označen jako kompatibilní a 100% nový, téměř jistě se jedná o padělek. Takové tonery prakticky není možné vyrobit.
 • U inkoustových cartridgí je identifikace cartridgí porušujících patenty a průmyslové vzory složitější. Inkoustové cartridge je možné často vyrábět zcela nové, s úpravou vnějšího vzhledu či některých vnitřních technologií. Pokud jejich výrobce nabízí i repasované tonery, je vhodné prozkoumat takové tonery, jestli jsou opravdu správně repasované. Pokud nejsou, je pravděpodobné, že ani inkoustové cartridge nejsou vyráběny legálně.
 • Doporučujeme prověřit si výrobce u sdružení ETIRA – asociace evropských výrobců tonerů a inkoustových cartridgí, která sdružuje přes 1 000 evropských výrobců. Dle posledního průzkumu této asociace více než polovina neoriginálních tonerů v běžném maloobchodním prodeji porušuje patenty.
 • U originálních tonerů jsou padělky distribuovány mimo oficiální distribuční síť. Vždy je vhodné si u výrobce originálního spotřebního materiálu prověřit distributora.

Jaké tonery a cartridge je možné v rámci EU legálně prodávat

 • tonery a cartridge, ve kterých nejsou použity části chráněné patenty a průmyslovými vzory (obvykle takové tonery ale není možné bez porušení patentů vyrobit)
 • tonery a cartridge, které jsou správně repasované, tj. jsou použity patentované či chráněné originální součástky ­a jsou z nich odstraněny loga a identifikační značky původního výrobce

Výrobky KMP neporušují patenty ani průmyslové vzory

Společnost KMP zásadně dodržuje autorské právo a veškeré zákonné povinnosti. Žádný z výrobků KMP neporušuje platná legislativní opatření a jeho obchodováním či užíváním se nevystavujete žádnému riziku.

Výhody výrobků KMP