Samsung vyhrál další spor s prodejci kompatibilních tonerů v Německu

Společnost Samsung Electronics vyhrála soudní spor proti dvěma německým prodejcům neoriginálních (kompatibilních) tonerových kazet, u kterých bylo zjištěno porušení patentů společnosti Samsung. Jedná se o patentovou ochranu patentem číslo EP 2 325 701 a dále patentem číslo EP 2 256 559. Oba tyto patenty jsou platné i v České republice.

Samsung zahájil spor původně s 11 německými distributory, prvoinstanční soud uznal porušení patentů společnosti Samsung. Dva z obžalovaných se proti rozhodnutí prvoinstančního soudu odvolali, ale odvolací soud v Mnichově zamítl jejich odvolání.

Odvolací soud v Mnichově potvrdil, že tito dva prodejci porušili patentovou ochranu tonerových kazet Samsung takovým designem jimi nabízených kompatibilních tonerových kazet, díky kterému byly tyto neoriginální tonerové kazety kompatibilní s originálními tonerovými kazetami Samsung.

Soud nařídil oběma prodejcům přestat prodávat všechny produkty, které porušují patentovou ochranu stáhnout z distribuce tonerové kazety, které byly distribuovány od 14. dubna 2012.

Patent EP 2 325 701 volně přeloženo popisuje „tonerová kazeta (100), která brání poškození čipu (180) a špatnému spojení mezi svorkami (181) tonerovou kazetou (180) a hlavním tělesem (10) tiskárny a to zlepšením montážní polohy čipu (180). Tonerová kazeta (100) je odnímatelně připevněna k hlavnímu tělesu tiskárny (10). Čip (180) obsahuje svorky (181) spojující přes zadní stranu tonerové kazety (100). Čip (180) je uložen na tonerové kazetě blíže k napájení tonerové kazety (100), než je mechanismu hnací síly jednotky (160), které je spojováno na opačné straně tonerové kazety (100).

patent_EP2037327-969x1024

Zdroj: EUROPEAN PATENT OFFICE. European patent specification. Bibliographic data: EP2037327 (A2) ― 2009-03-18. [online]. Dostupný z WWW: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&ND=6&locale=en_EP&FT=D&date=20110525&CC=EP&NR=2037327A2&KC=A2>.

 

Z této jednoduché anotace patentu plyne, že vyrobit kompatibilní tonerovou kazetu tak, aniž by došlo k porušení tohoto patentu je prakticky téměř neřešitelné. Možností je tak pouze renovace tonerové kazety, kdy se použijí originální patentově chráněné součástky a nedochází tak k porušení patentové ochrany. Čip je na levé straně a spojuje se s elektronikou na víku tiskárny. Přemístěním čipu na opačnou stranu by nedošlo ke spojení s víkem tiskárny a čip by nebyl tiskárnou detekován, přičemž umístění čipu je v patentu definováno.

Jsme potěšeni tímto rozsudkem,“ řekl David SW Song, Senior Vice President divize Printing Solutions Business společnosti Samsung Electronics. „Tyto spory jsou určeny k ochraně práv našeho duševního vlastnictví, práva a zájmů spotřebitelů a těch společností, které vyrábějí a prodávají legitimně vyrobené tonerové kazety. Budeme i nadále přijímat opatření proti prodejcům, kteří prodávají nelegální, nelicencované tonery, které jsou kompatibilní s našimi produkty.

Samsung dále upozorňuje, že nezávisle na porušení Samsung patentů, kompatibilní tonery mohou tisknout nekvalitně a mohou vést k různým problémům s tiskárnou, například nadměrným hlukem či dokonce zničením tiskárny. Samsung dále upozorňuje, že záruka společnosti Samsung se nevztahuje na škody způsobené na tiskárnách, které vzniknou z důvodu použití neoriginálního toneru.

 

Autor: Asociace renovátorů tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství