Šokující skandál se zakázanými retardéry typu deca-BDE hoření pokračuje

Již v roce 2018 otestoval německý nezávislý zkušební ústav LGA kompatibilní tonerové kazety původem z Číny, ve kterých objevil velmi vysoké koncentrace toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (Deca-BDE). Jedná se o zástupce extrémně nebezpečné skupiny látek obecně zařazených mezi POPs (Perzistentní organické látky). Tyto látky mají schopnost se dlouhodobě hromadit ve všech typech organismů, nedochází k jejich odbourání z organismu. Vystavení kontaktu s těmito látkami může vést ke vzniku řady typů rakovin, dýchacím obtížím a u nitroděložního vývoje k narušení vývoje mozku a kostry plodu.

Po řadě dalších testů kompatibilních tonerových kazet, ve kterých byly detekovány vysoké koncentrace těchto látek, přistoupil Evropská parlament k výraznému zpřísnění pravidel pro kontrolu těchto výrobků. V červnu 2019 pak Rada Evropské unie přistoupila k výraznému zpřísnění pravidel pro tyto látky.

Téměř tři roky po vypuknutí tohoto skandálu, v dubnu 2021 provedl Nizozemský inspektorát pro životní prostředí a dopravu (ILT) testování 35 typů kompatibilních tonerových kazet nabízených sedmi společnostmi a opět zjistil vysoké koncentrace těchto zpomalovačů hoření a to hned u čtyřech obchodních značek ze sedmi testovaných! Navíc v jednom případě zjistil i přítomnost zakázaného olova.

Skutečný výsledek opatření Evropské unie tak není žádný. Do zemí Evropské unie včetně České republiky se stále dováží kompatibilní tonerové kazety obsahující vysoké koncentrace těchto extrémně nebezpečných zpomalovačů hoření a pokud již náhodou dojde k nějaké skutečné kontrole, kontrolní orgán ani nezveřejní jména obchodních značek, pod kterými jsou tyto tonerové kazety prodávány.

Evropská unie i jednotlivé členské země pouze přijímají pravidla, která nikdo nekontroluje, nikdo nevyžaduje jejich dodržování. Výrobci originálních a renovovaných tonerových kazet jsou zatíženy obrovskými náklady na dodržování všech pravidel a předpisů, zatímco dovozci čínských produktů zcela bez postihu dovážejí a prodávají extrémně laciné tonerové kazety, které jsou extrémně rizikové pro lidské zdraví  a devastují přírodu.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství