Velká policejní razie proti dovozcům a prodejcům inkoustových cartridgí po celé Evropě

Dva muže a jednu ženu ve věku od 36 do 37 let zatkla španělská policie při razii proti dovozcům inkoustových cartridgí porušujících patenty originálních výrobců. Během policejní razie bylo zabaveno neuvěřitelných 721 000 kusů inkoustových cartridgí v celkové hodnotě zhruba 34 000 000 Kč (1 200 000 €), počítačový hardware a několik desítek tisíc Amerických dolarů v hotovosti. Odhadovaná výše škody, kterou by prodej těchto inkoustových cartridgí způsobil originálním výrobcům, je zhruba 56 000 000 Kč (2 000 000 €).

Do Evropy se tyto inkoustové náplně dostávaly neoznačené, bez uvedení obchodního názvu. Od čínských a tchaj-wanských  výrobců byly inkoustové náplně dopraveny do přístavu ve Valencii, z kterého putovaly do průmyslové zóny poblíž španělského města Toledo, kde je dovozce opatřoval polepy s různými obchodními značkami a pomocí řady vlastních firem dále distribuoval velkým i malým prodejcům po celé Evropě.

Tisíce těchto národních prodejců nyní intenzivně vyšetřuje policie po celé Evropě a ze skladů těchto prodejců zabavuje inkoustové cartridge.

Z našich zjištění plyne, že tyto náplně se do České republiky dostávaly převážně od polských distributorů, které již v této souvislosti policie prošetřuje a těmto prodejcům zabavuje inkoustové cartridge porušující patenty. V České republice je tak možné v budoucnu očekávat prošetřování všech lokálních prodejců.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství