Xerox tlačí na vedení společnosti HP a trvá na převzetí HP

John Visentin, místopředseda a generální ředitel společnosti Xerox Holdings Corporation, zaslal dopis Chipu Beghovi, předsedovi představenstva společnosti HP Inc., a Enrique Loresovi, generálnímu řediteli společnosti HP Inc., ve kterém trvá ne převzetí společnosti HP ze strany společnosti Xerox. Pokud bude toto převzetí vedení společnosti HP i nadále odmítat, hodlá se vedení společnosti Xerox obrátit s nabídkou přímo na akcionáře.

„Drahý Chipe a Enrigue,

byli jsme velmi překvapeni, že představenstvo společnosti HP jednomyslně odmítlo náš návrh na akvizici společnosti HP za 22,00 USD za akcii, z čehož bylo 17,00 USD v hotovosti a 0,137 akcií Xeroxu za každou akcii HP s argumentací, že tato nabídka „výrazně podhodnocuje“ HP. Upřímně řečeno, jsme tímto zdůvodněním zmateni, protože váš finanční poradce, Goldman Sachs & Co., stanovil cenový cíl ve výši 14 USD za prodej akcie společnosti HP poté, co jste oznámili svůj plán restrukturalizace dne 3. října 2019. Naše nabídka představuje 57 % prémii k cenovému cíli Goldman Sachs & Co. a 29 % prémii k 30 dennímu objemu vážené průměrné obchodní ceny HP ve výši 17,00 USD.

Navíc, jak uvádíte, naše nabídka není „vysoce podmíněná“ ani „nejistá“. K dokončení naší akvizice společnosti HP neexistuje žádná podmínka financování. Přestože jsme rádi, že představenstvo společnosti HP uznává podstatné přínosy kombinace mezi společnostmi Xerox a HP a jsme připraveni prozkoumat hodnotu příležitosti pro naše akcionáře, přestože vaše odpověď postrádá jasnou cestu vpřed…

Xerox je i nadále ochoten věnovat zdroje nezbytné k dokončení vzájemné kombinace v příštích třech týdnech a potvrdit podstatné synergie nákladů a výnosů, o kterých se domníváme, že by bylo možné dosáhnout kombinací.

Představenstvo společnosti Xerox je odhodláno urychleně pokračovat v navrhovaném nákupu společnosti HP až do dokončení – nevidíme důvod pro další zpoždění. Pokud se tedy vzájemně nedohodneme na strategii na podporu přátelské kombinace do 17:00 EST v pondělí 25. listopadu 2019, společnost Xerox využije tuto svoji nabídku a předloží ji přímo vašim a našim akcionářům. Drtivá podpora, kterou naše nabídka od akcionářů společnosti HP získá, by měla vyřešit všechny další pochybnosti týkající se správnosti rychlého postupu vpřed k dokončení transakce.

Těšíme se na vaši rychlou reakci.

S pozdravem,

John Visentin místopředseda a generální ředitel Xerox Holdings Corporation“

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství