Zákaz výroby, dovozu i prodeje tonerových kazet a optických válců značky Aster

Společnost Canon Inc. oznámila, že úspěšně vyřešila spor s výrobci tonerových kazet a optických válců nabízených pod obchodní značkou Aster určených pro laserové tiskárny Canon a Hewlett-Packard.

Jedná s spor ve věci porušování Evropského patentu číslo 2087407 platného i pro Českou republiku (https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main) nebo (http://www.google.com/patents/EP2087407B1?cl=en) a dále U.S. patentů číslo 8280278, 8433219, 8437669, 8494411, 8630564, 8676090, 8682215, 8688008 společnostmi Aster Technology Holland B.V. (Nizozemsko) u obvodního soudu v Haagu, dále Aster Graphics Company Ltd. (Čína) a Aster Graphics Company Ltd. (Hong Kong) u Pařížského prvoinstančního soudu a naposledy se společnostmi Aster Graphics, Inc., Jiangxi Yibo E­Tech Co., Ltd. and Aster Graphics Company Ltd. (Čína) u obvodního soudu pro Jižní část New Yorku.

Společnost Aster vyjádřila souhlas s nálezem soudu pro Jižní obvod New Yorku. Nález zakazující společnosti Aster výrobu, používání, prodej a nabízení za účelem prodeje v jednotlivých dotčených zemích a dovoz do těchto zemí bude úředně ověřen Okresním soudem v Haagu v Nizozemsku a Pařížským prvoinstančním soudem.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství