výroba tonerů

vyrábíme kompatibilní tonery pro laserové tiskárny všech značek

Jak probíhá výroba tonerů KMP?

Sbíráme použité tonery

Naši prodejci po celé Evropě vybírají zpět
od zákazníků použité tonery a zasílají je
do výrobního závodu.

třídíme použité tonery

Ve výrobním závodě tonery roztřídíme. Originální,
maximálně jednou použité tonery uložíme do skladu,
tonery ostatních výrobců nebo již renovované
tonery ekologicky zlikvidujeme.

rozebíráme a čistíme
originální tonery

Vytříděné originální tonery kompletně
rozebereme a vyčistíme.

měníme součástky tonerů

Všechny části, které nejsou chráněné patenty
a průmyslovými vzory, vyměníme za nové.
Z vnějšího obalu odstraníme loga původního
výrobce.

doplňujeme prášek
do tonerů

Toner zkompletujeme a nasypeme do něj kvalitní
tonerový prášek, který svým složením odpovídá
parametrům dané tiskárny.

kontrolujeme
funkčnost tonerů

Pro každý typ toneru máme připravenu tiskárnu,
na které vytiskneme kontrolní výtisk. Pokud toner
nesplní kvalitativní požadavky, je vyřazen
a nedostane se do prodeje.

kvalitní toner kmp

plně srovnatelný s originálním tonerem

Tonery KMP pro laserové tiskárny jsou kvalitou tisku i výkonem plně srovnatelné
s nově vyrobenými originálními tonery. Nepoškozují tiskárnu a navíc
přispívají k menšímu zatížení životního prostředí.

Více o výhodách výrobků KMP

Proč nevyrábíme tonery zcela nové?

Výrobci originálních tonerů si většinu výrobků chrání patenty a průmyslovými vzory. Ochránit patentem lze
jednotlivé části toneru (nikoliv toner jako celek), chráněné části toneru tedy nemůžeme nově vyrobit. Typicky se
jedná o vnější plastový obal toneru a způsob jeho uchycení uvnitř laserové tiskárny.

Vyrábíme tedy pouze některé části tonerů a části chráněné patentem či průmyslovým vzorem používáme z
originálních tonerů. Narozdíl o zcela nové výroby je tento postup postup legální, pokud jsou odstraněna
původní loga výrobce.

Při renovaci tonerů dodržujeme legislativu, nevyrábíme padělky.

Co jsou padělky

 

 

Renovace tonerů je současně nejvíce šetrný způsob výroby k životnímu prostředí. Během renovace tonerové kazety se znovu používá vnější plastový obal tonerové kazety, který představuje zhruba dvě třetiny až tři čtvrtiny hmotnosti tonerové kazety. Renovací typické tonerové kazety tak dochází k úspoře zhruba 300 g plastů.

Neoriginální – kompatibilní tonerové kazety není možné z právních ani technologických důvodů renovovat a stávají se tak součástí odpadu, originální tonerové kazety se mohou renovovat či recyklovat (renovovat znamená použít k původnímu účelu, tedy jako tonerovou kazetu, recyklací se rozumí použití jako suroviny v jiném odvětví, například jako suroviny pro výrobu tepelných izolací ve stavebnictví, obdobně jako prázdné PET lahve), ale také se mohou a obvykle i stávají součástí odpadu, zatímco u renovovaných tonerů již proběhlo opětovné využití, tedy každým renovovaným tonerem již došlo k úspoře přírodních zdrojů a úspoře tvorby odpadu.

Výhody tonerů KMP

Používáme nezávadný tonerový prášek

žádná zvýšená zdravotní rizika spojená s tiskem nebo manipulací s výtisky

Tonery KMP obsahují tonerový prášek, který není spojen se zvýšenými zdravotními riziky, při samotném tisku ani při používání výtisků. Tonerový prášek obsahuje látky, které mohou ve větší koncentraci představovat zvýšená zdravotní rizika či látky. Tonerový prášek v kazetách KMP je vždy navrhován tak, aby svým chemickým složením nepředstavoval zvýšená zdravotní rizika.

Při tisku s tonery KMP ani používání výtisků tonery KMP nedochází k vystavování uživatelů zvýšeným zdravotním rizikům.

Dodržujeme patenty a průmyslové vzory originálních výrobců

a nevytavujeme tak prodejce či uživatele tonerů riziku sankcí za porušování patentů

Tonery jsou chráněny celou řadou patentů a často na sobě nesou průmyslové vzory. Z odpovědnosti za porušení je vyjmut pouze domácí spotřebitel, prodejci tonerů či firmy a osoby samostatně výdělečně činné nesou odpovědnost za případné porušování duševní ochrany tonerových kazet.

Vždy respektujeme práva duševního vlastnictví třetích osob a nevystavujeme naše prodejce ani uživatele našich tonerů rizikům spojeným s porušením práv duševního vlastnictví.

Vyrábíme tonery šetrné k životnímu prostředí

šetříme přírodní zdroje a minimalizujeme tvorbu odpadu

Tonery KMP jsou vyráběny renovací originálních tonerových kazet. Při této renovaci se znovu použije vnější plastový obal toneru, dojde tak k významné úspoře přírodních zdrojů a současně k výrazné úspoře tvorby odpadu.

Kompatibilní tonerové kazety není možné renovovat, přírodní zdroje jsou spotřebovány a skládkovány, originální tonerová kazet může, ale nemusí být renovována, tonerová kazeta KMP již byla renovována – již došlo k úspoře přírodních zdrojů a úspoře tvorby odpadu.

Používání tonerů KMP dochází k úspoře čerpání vzácných přírodních zdrojů a současně k úspoře tvorby odpadu.

Používáme kvalitní tonerový prášek

kvalitní tisk a trvale funkční tiskárna

Při výrobě tonerů používáme širokou škálu šarží tonerového prášku, jehož složení vždy odpovídá parametrům tiskárny. Námi používaný tonerový prášek je:

 • adekvátně jemný (na optickém válci neulpívají zbytky)
 • dobře přilnavý k optickému válci
 • dobře přenositelný z optického válce na papír
 • dobře zapékatelný do papíru
 • odolný vůči spálení

Díky kvalitnímu tonerovému prášku nedochází s tonery KMP k předčasnému opotřebení laserové tiskárny a výsledný tisk je sytý, ostrý, nerozmazává a nedrolí se.

Používáme jakostní fotoválce

žádné špinění a nežádoucí pruhy na papíru

Tonery KMP obsahují výhradně nové, nepoužité jakostní fotoválce, které svou životností plně odpovídají originálním. Životnost fotoválce je zhruba o 30 % vyšší než doba potřebná ke spotřebě obsaženého tonerové prášku. Tato rezerva zaručuje maximální kvalitu tisku po celou dobu užívání toneru.

Při tisku s tonery KMP se na výtisku netvoří vertikální pruh či jiné vady tisku.

Kontrolujeme kvalitu tisku

a předcházíme tak případným reklamacím

Během kompletace tonerů může dojít k mechanickému poškození fotoválce, případně k chybné instalaci převodového ústrojí toneru. Řádné ověření funkčnosti toneru se provádí kontrolním tiskem a jeho analýzou.

Pro každý typ toneru máme připravenu tiskárnu, na které tiskneme kontrolní výtisk. Pokud výslední tisk nesplní kvalitativní požadavky, toner je vyřazen a nedostane se do prodeje.

 

Nízkonákladová výroba nových kompatibilních tonerů

Při nízkonákladové výrobě nových tonerů se často využívá 3D scanu originálního toneru, vyrábí se kopie originálních tonerů (někdy výrazně zjednodušená), z méně kvalitních materiálu s podstatně nižší životností. Řada kompatibilních tonerů tiskne srovnatelně s originálními tonery, jak v oblasti kvality tisku, tak i množství vytištěných stránek. Zásadní rozdíl se může nacházet v zdravotních a právních rizicích spojených s prodejem a používáním kompatibilních tonerů.

Srovnání nízkonákladové výroby kompatibilních tonerů a výroby tonerů KMP

nízkonákladové kompatibilní tonery
tonery KMP

Zdravotní rizika

těkavé CMR látky, benzen, styren
v nadlimitním množství

používání látek bez ohledu
na možná zdravotní rizika

zvýšená zdravotní rizika při tisku

zvýšená zdravotní rizika při používání výtisku

dodržujeme doporučení používání rizikových látek
vždy řešíme chemické složení

Legislativa

porušování zákona
nerespektování patentů a průmyslových vzorů

náhrada škody prodejci

náhrada škody firemními uživateli

zásadně dodržujeme
zákony a legislativní
povinnosti

Tonerový prášek

univerzální tonerový
prášek

neodpovídající
parametrům dané tiskárny

poškození tiskárny

nekvalitní tisk

kvalitní tonerový prášek
řesně odpovídající
parametrům tískarny

Proč nízkonákladové kompatibilní tonery představují riziko

 • Tonerový prášek se zvýšenými zdravotními riziky

  Nově vyrobené kompatibilní tonery mohou fungovat a vytisknout srovnatelné množství stran s originálními tonery, riziko jejich nákupu je mnohem větší – jejich používání může být spojeno se výrazně zvýšenými riziky poškození zdraví.

  Během tisku dochází k uvolňování mikroskopických částic tonerového prachu do ovzduší a jeho vdechování. Aby tonerový prášek nepředstavoval zvýšené riziko poškození dýchacích cest či zvýšené riziko výskytu karcinomu, musí být dodržovány přísné limity použití styrenu, benzenu, těkavých látek či TVOC. Výroba správně funkčního tonerového prášku při dodržování limitů použití rizikových látek je mnohem náročnější a nákladnější, než při výrobě funkčního tonerového prášku bez ohledu na jeho zvýšená zdravotní rizika.

  I při manipulaci s hotovými výtisky dochází k oděru tonerového prášku a jeho mikroskopické části jsou uvolňovány do okolního prostředí a vdechovány.

  Nízké výrobní náklady při zachování životnosti a kvality tisku jsou spojovány s výrazně zvýšeními zdravotními riziky.
 • Nerespektování patentů

  Výrobci tiskáren už při samotném vývoji nových tiskáren ochraňují pomocí patentů i samotné tonerové kazety. Bez poskytnutí těchto patentů jejich držiteli není možné vyrábět nové tonerové kazety. Zejména v Číně se však vyrábějí úplně kopie originálních tonerových kazet včetně log výrobců, které jsou obvykle vydávány za originální tonery, nebo kopie tonerových kazet bez log originálních výrobců. Ty jsou pak prodávány pod velkým množstvím obchodních označení. Zaoceánští výrobci se patentovou ochranou obvykle nějak nezabývají a vytvářejí funkční kopie včetně patentově chráněných částí tonerů.

  Na takový výrobek je pak pohlíženo jako na padělek a odpovědnost z porušení patentů nese celý distribuční řetězec, tedy dovozce, všichni lokální prodejci a i kupující toneru, pokud jej použije k podnikatelské činnosti.

  Prodej a používání klonů originálních tonerů představuje značná rizika z porušení patentů.
 • Nekvalitní tonerový prášek

  Tonerový prášek je přenášen optickým válcem na papír a do tohoto papíru zapečen teplotou v řádu až několika stovek stupňů Celsia. Složen je převážně z uhlíku, zmagnetizovaných oxidů kovů a barvící či pigmentové přísady.

  Během nízkonákladové výroby toneru se často používá pouze několik málo šarží tonerového prášku, který svými parametry neodpovídají konkrétní laserové tiskárně.

  Pokud není výsledný tisk dostatečně sytý či je neostrý, je možné jej rozmazat, případně se drolí v přehnutích papíru, pak je tonerový prášek nekvalitní nebo neodpovídá svými parametry laserové tiskárně, v které byl použitý.

  Jaké vlastnosti tonerového prášku ovlivňují výslednou kvalitu tisku?

  • Hrubost tonerového prášku

   Pokud neodpovídá hrubost prášku konstrukci mechanické stěrky, pak na optickém válci ulpívají zbytky tonerového prášku a výsledný tisk je tzv. špinavý (po celé šíři tisku jsou velmi drobné tečky, které způsobují vizuální dojem zašedlého papíru).

  • Shoda oxidace kovů s nábojem optického válce a papíru, přilnavost k optickému válci a přenositelnost na papír

   Pokud zmagnetizované oxidy kovů optimálně reagují na jiný náboj optického válce a papíru, než je náboj konkrétního modelu laserové tiskárny, nepřenese se dostatečné množství tonerového prášku a výsledný tisk je málo sytý.

  • Zapékavost

   Pokud neodpovídá teplota, při které se tonerový prášek optimálně zapéká do papíru teplotě, se kterou konkrétní model laserové tiskárny pracuje, výsledný tisk je možné po papíru rozmazat nebo se oprýskává v přehnutích papíru. Může také dojít ke spálení pigmentové části tonerového prášku a výsledný tisk je pak neostrý (zubatý).

  Jak může nekvalitní tonerový prášek poškodit tiskárnu?

  • Zašpinění zapékací jednotky

   Pokud se tonerový prášek nekorektně zapéká, často dochází i k jeho ulpívání na zapékací jednotce. Zbytky takového tonerového prášku pak vytvoří na zapékací jednotce drobnou izolační vrstvu, která následně zabraňuje korektnímu zapékání i originálního tonerového prášku.

   Takové poškození je obvykle nevratné a pro správnou funkci tiskárny je potřeba výměny.

  • Zašpinění transportního pásu

   Pokud tonerový prášek zcela neodpovídá tiskárně, pak na transportním pásu ulpívají zbytky tonerového prášku, který se obtiskává na papír a dochází k jeho zapečení. Výsledný tisk pak obsahuje části předcházejících stran. Transportní pás se tiskem se správným tonerem obvykle postupně čistí.

Tonerový prášek v tonerech KMP je vyráběn s důrazem na eliminaci zdravotních rizik při samotném tisku i při manipulaci s výtisky.

Společnost KMP zásadně respektuje patenty a průmyslové vzory, kterými jsou chráněny originální tonery. Tonery KMP využívají patenty chráněné části tonerů renovací částí z originálních tonerů a nezasahují do patentové ochrany.

Společnost KMP používá k výrobě tonerů širokou škálu šarží tonerového prášku, jehož složení vždy odpovídá parametrům dané tiskárny. Tonery KMP tak nesnižují kvalitu tisku, ani nešpiní tiskárnu.

Nízkonákladová renovace tonerů

Při nízkonákladové renovaci tonerů se do boku toneru vyvrtá malý otvor, kterým je dosypán do tonerové kazety univerzální tonerový prášek, který přesně neodpovídá parametrům daného typu tiskárny. Otvor se pomocí svářečky umělých hmot nebo tavené pryskyřice zacelí. Fotoválec a mechanické součásti zůstávají původní. Odpadní nádobka zůstává plná odpadního tonerového prášku, brzy k jejímu úplnému naplnění. Rizikům, které provází kompatibilní tonery, je u doprovázeno velmi omezenou životností toneru.

Srovnání nízkonákladové renovace tonerů a výroby tonerů KMP

nízkonákladová renovace tonerů
výroba tonerů KMP

Odpadní nádopka

neodsátá odpadní nádobka
naplněná odpadním tonerovým práškem

pruhy na papíru

barevné šmouhy na papíru

tonerovou kazetu vždy vyčistíme
odsajeme veškerý zbytkový i odpadní tonerový prášek

Fotoválec

původní fotoválce
opotřebované předchozím
používáním

vyšší náklady na tisk

nekvalitní tisk

nové fotoválce
klíčová část toneru vždy nová

Kontrolní tisk

není prováděn
kontrolní tisk

nekvalitní tisk

časté reklamace

vždy je prováděn
kontrolní tisk na odpovídající
tiskárně

Proč nízkonákladově renovované tonery vůbec nefungují

 • Nevyčištěná odpadní nádobka

  Běžná tonerová kazeta je rozdělena na dvě části. Větší část se zásobou tonerového prášku a na menší zásobník pro tonerový prášek, který na papír nebyl obtisknut. Při tisku tonerový prášek ze zásobníku tonerové kazety ulpívá na fotoválci, obtiskává se na papír a vzniká tak výsledný tisk. Na fotoválci však ulpívá větší množství tonerového prášku, než je obtiskáváno a tento přebytečný tonerový prášek je stírán během otáčení fotoválce do zvláštní části tonerové kazety – odpadní nádobky. Pro další tisk se setřením stává fotoválec čistým

  Po úplném naplnění odpadní nádobky není přebytečný tonerový prášek kam stírat, tonerový prášek zůstává na fotoválci a obtiskává se na papír. Na výsledném tisku se tak nejprve vyskytují drobné tečky, později se vyskytují tmavé pruhy či tmavá místa.

  Toner s nevyčištěnou odpadní nádobkou je tak schopen kvalitně tisknout pouze do stavu jejího naplnění. Při běžném tisku, po vypotřebování veškerého tonerového prášku z části, ze které se tiskne, zbývá v odpadní části zhruba třetinová rezerva.

  Toner s nevyčištěnou odpadní nádobkou tiskne zpočátku většinou stejně kvalitně, ale zhruba od jedné třetiny své kapacity začne tzv. špinit papír (velmi drobné tečky po celé šíři tisku, které způsobují dojem zašedlého papíru) a záhy se začnou na papíru tvořit tmavé vertikální pruhy. Snižuje se čitelnost tisku.

  Celkový počet stránek vytištěných nízkonákladově renovovaným tonerem tak neodpovídá udávané životnosti původního toneru z důvodu naplněné odpadní nádobky.
 • Nevyměněný fotoválec

  Životnost originálního či kvalitního nového fotoválce je zhruba o 30 % větší než doba potřebná ke spotřebě obsaženého tonerové prášku. Tato rezerva zaručuje maximální kvalitu tisku po celou dobu užívání toneru. Po využití této rezervy přestane mít fotoválec schopnost na nejvíce exponovaných místech přitahovat tonerový prášek.

  Toner s nevyměněným, opotřebovaným fotoválcem tiskne zpočátku většinou stejně kvalitně, ale zhruba od jedné třetiny své kapacity výtisk ztrácí kontrast a na papíru se tvoří světlé vertikální pruhy. Snižuje se čitelnost tisku. Tato vada tisku je často doprovázena plnou odpadní nádobkou, na papíru tak vznikají tmavé a světlé pruhy současně.

  Celkový počet stránek vytištěných nízkonákladově renovovaným tonerem tak velmi často neodpovídá udávané životnosti původního toneru z důvodu opotřebovaného fotoválce.
 • Neprovedení kontrolního tisku způsobuje častější reklamace

  Během kompletace tonerů může dojít k mechanickému poškození optického válce, případně k chybné instalaci převodového ústrojí toneru. Řádné ověření funkčnosti toneru se provádí kontrolním tiskem a jeho analýzou. K provedení kontrolního tisku je nutno mít k dispozici funkční tiskárnu pro každý nabízený druh toneru.

  Při nízkonákladové renovaci tonerů se kontrolní tisk neprovádí a dochází tak k častějším reklamacím.

Tonery KMP procházejí kompletní renovací včetně odsátí veškerého tonerového prášku. Nedochází tak k předčasnému naplnění odpadní nádobky ani ke smíchání různých typů tonerového prášku v zásobníku.

Tonery KMP obsahují výhradně nové nepoužité fotoválce, které svou životností plně odpovídají originálním tonerům.

Společnost KMP má pro každý typ toneru připravenu tiskárnu, na které se tiskne kontrolní tisková sestava. Pokud tisk nesplní kvalitativní požadavky, toner je vyřazen a nedostane se do prodeje.

Jak funguje laserová tiskárna

Základní části inkoustové tiskárny

Typická černobílá laserová tiskárna je složena z těchto základních částí:

 • fotoválec
 • stěrka
 • osvitová žárovka
 • deflektor
 • zrcátko
 • korona
 • laser
 • tonerový prášek
 • nabíjecí válec
 • zapékací jednotka

Princip fungování laserové tiskárny

Fotoválec

Klíčovou částí laserové tiskárny je fotoválec. Na fotoválec se nakreslí laserem obraz, který se obtiskne na papír.

Fotoválec je vyrobený z elektricky vodivého materiálu. Povrch válce je tvořen vrstvou polovodivého materiálu, nejčastěji na bázi selenu. Tato polovodivá vrstva se ve tmě chová jako izolant, je-li však osvětlena silným zdrojem světla, stane se elektricky vodivou. Optický válec je uvnitř tiskárny ve tmě, světelný tok laserového paprsku jej v tiskárně exponuje, polovodivá vrstva se tak stává vodivou a odvádí elektrický náboj z povrchu optického válce pryč, směrem ke středu válce.

Stěrka

Fotoválec je potřeba v laserové tiskárně ze všeho nejdříve připravit pro tisk. Pomocí stěrky jsou z fotoválce odstraněny zbytky tonerového prášku a celý fotoválec je osvícen žárovkou, čímž dojde k odstranění elektrického náboje.

Laser, korona, deflektor a zrcátko

Čistý fotoválec je následně pomocí korony nabit elektrickým nábojem. Laser během tisku trvale svítí. Laserový paprsek projde deflektorem, který propouští či naopak nepropouští laserový paprsek na pohyblivé zrcátko. Zrcátko nasměruje laserový paprsek na konkrétní místo fotoválce.

U osvíceného místa fotoválce dojde k odstranění elektrického náboje. Osvícená místa tak představují obraz tisku na fotoválci, laserem neosvícená místa představují nepotištěná místa. Fotoválec se otáčí dokola a laserový paprsek tak na fotoválci postupně vykreslí celý obraz.

Barevné laserové tiskárny

Fungují na obdobném principu jak černobílé laserové tiskárny, pouze dochází k míchání tonerového prášku různých barev:

 • černé
 • modrozelené
 • purpurové
 • žluté

Smícháním barev tak tiskárna vytváří výsledné barvy.

Ledkové tiskárny

U takzvaných ledkových tiskáren jsou laser, deflektor a zrcátko nahrazeny sítí miniaturních led diod, které osvětlují fotoválec. Princip tisku zůstává stejný.

Tonerový prášek

Na fotoválci je nakreslen obraz tisku pomocí elektrického náboje a ten je potřeba přenést na papír. Další natočení fotoválce proto prochází tonerovým práškem. Je složen převážně z uhlíku, zmagnetizovaných oxidů kovů a barvící či pigmentové přísady.

Tonerový prášek je fotoválcem nabit na shodnou polaritu či má přímo z výroby určité elektrické napětí. Na laserem osvícených místech fotoválce pak tonerový prášek ulpí, neosvícená místa fotoválce mají s tonerovým práškem shodnou polaritu a zůstávají bez tonerového prášku.

Na fotoválci je v tento moment již hotový obraz z tonerového prášku, který je potřeba přenést na papír. Proto se fotoválec ve svém dalším natočení spojí s papírem.

Nabíjecí válec

Papír je nabíjecím válcem nabit opačným elektrickým nábojem. Díky elektrickému náboji na sebe z fotoválce přetáhne tonerový prášek.

Zapékací jednotka

Výsledná podoba tisku je již přenesena na papíru, ale tonerový prášek na papíru ulpívá pouze elektrickým nábojem. Proto se vzápětí teplotou okolo 200 °C v kombinaci s velkým tlakem pevně zapeče do papíru v zapékací jednotce.

Z papíru se nakonec odebere elektrický náboj a potištěný papír vyjede z tiskárny.

Další používatné způsoby laserového tisku

Různé modely tiskáren pracují s různou polaritou napětí a s různou silou napětí. U některých modelů je konstrukce zjednodušena, například:

 • z fotoválce se neodstraňuje elektrický náboj, ale pomocí korony je celý fotoválec rovnou nabíjen
 • zapékací jednotka může být nahrazena zapékáním pomocí IR záření.

Některé tiskárny také pracují s obráceným principem, kdy je tonerový prášek přitahován k neosvícenému fotoválci a laser pak osvětluje místa, na kterých nebude tisk.