výroba inkoustových náplní

vyrábíme kompatibilní cartridge do inkoustových tiskáren všech značek

Jaké typy inkoustových náplní vyrábíme

kompletujeme inkoustové cartridge

Ze zcela nových dílů a součástek vyrobených z kvalitních plastů zkompletujeme prázdné inkoustové cartridge.

Plastové obaly se svým tvarem a konstrukčním řešením mohou drobně lišit od originálních obalů, a to z důvodu respektování patentů a průmyslových vzorů. To však nemá žádný vliv na funkčnost cartridge, ani tiskárny.

Doplňujeme inkoust do cartridgí

Zkompletované inkoustové cartridge automaticky naplníme přesným množstvím kvalitního inkoustu značky KMP, který svým složením odpovídá typu tiskové hlavy. Maximální odchylka množství inkoustu je 0,5 ml.

bezpečně uzavíráme plnící otvor

Zkompletované inkoustové cartridge automaticky naplníme přesným množstvím kvalitního inkoustu značky KMP, který svým složením odpovídá typu tiskové hlavy. Maximální odchylka množství inkoustu je 0,5 ml.

kvalitní inkoustová
cartridge kmp

plně srovnatelná s originální inkoustovou cartridgí

Cartridge KMP pro inkoustové tiskárny jsou kvalitou tisku i výkonem plně srovnatelné s nově vyrobenými originálními inkoustovými náplněmi.

Více o výhodách výrobků KMP

Sbíráme prázdné
inkoustové cartridge

Naši prodejci po celé Evropě vybírají zpět
od zákazníků prázdné inkoustové cartridge
a zasílají je do výrobního závodu.

třídíme prázdné
inkoustové cartridge

Ve výrobním závodě se použité inkoustové cartridge roztřídí.
Originální, maximálně jednou použité inkoustové cartridge se
uloží do skladu, inkoustové náplně ostatních výrobců nebo již
dříve renovované inkoustové cartridge se ekologicky zlikvidují.

Čistíme použité
inkoustové catridge

Vytříděné originální inkoustové cartridge zbavíme
zbytkového inkoustu, vyčistíme a odstraníme loga
originálního výrobce.

Doplňujeme inkoust do catridgí

Vyčištěné originální inkoustové cartridge automaticky naplníme přesným množstvím kvalitního inkoustu značky KMP, který svým složením odpovídá typu tiskové hlavy. Maximální odchylka množství inkoustu je 0,5 ml.

Bezpečně uzavíráme
plnící otvor

Plnící otvor přelepíme neprodyšným uzávěrem, který
zajišťuje bezpečné uzavření. Ani při nešetrné manipulaci
nedojde k samovolnému úniku inkoustu.

kontrolujeme funkčnost
inkoustových catridgí

Každá renovovaná inkoustová cartridge je
kontrolována výstupním testem. Pokud cartridge
nesplní kvalitativní požadavky, je vyřazena
a nedostane se do prodeje.

kvalitní inkoustová náplň kmp

plně srovnatelná s originálem

Repasované cartridge KMP pro inkoustové tiskárny jsou kvalitou tisku i výkonem plně
srovnatelné s nově vyrobenými originálními inkoustovými náplněmi.
Nepoškozují tiskárnu a navíc přispívají k menšímu zatížení životního prostředí.

Více o výhodách výrobků KMP

Proč nevyrábíme cartridge s tiskovou hlavou zcela nové?

Výrobci originálních inkoustových náplní si většinu výrobků chrání patenty a průmyslovými vzory.
Proto provádíme renovací cartridgí. Jelikož renovace snižuje zatížení životního prostředí, je tento postup legální,
pokud jsou odstraněna původní loga výrobce.

Při renovaci inkoustových náplní dodržujeme legislativu, nevyrábíme padělky.

Co jsou padělky

 

Používáme zdravotně nezávadný inkoust

žádná zvýšená zdravotní rizika spojená s manipulací s výtisky ani během tisku

Pro inkoustové cartridge vyvíjíme a vyrábíme vlastní inkousty, které nepředstavují zvýšená zdravotní rizika při používání výtisků ani při samotném tisku.

Inkousty používané v inkoustových tiskárnách obsahují celou řadu látek, které mohou při překročení limitního množství představovat zvýšená zdravotní rizika, či mohou být použity taková látky, které provázejí zdravotní rizika i v minimální koncentraci. Inkoustové výtisky nejsou zcela stálé, při styku se zvýšenou mírou vlhkosti, například z prstů, se mohou rozmazávat a ulpívat na prstech, ze kterých se pak dostává i do trávicího ústrojí. Složení inkoustů KMP je vždy takové, aby nedošlo k zvýšení zdravotních rizik při používání dokumentů z inkoustové tiskárny.

Zejména u inkoustových tiskáren využívajících takzvanou termální (bublinkovou) technologii tisku, dochází i během tisku k uvolňování mikroskopických částeček inkoustu do okolí a jejich vdechování. U některých termálních tiskáren je během tisku a při zasychání inkoustu cítit slabou vůni (či zápach). Chemické složení inkoustů KMP je navrhováno s ohledem na uvolňování látek do okolí během samotného tisku a nevystavuje tak uživatele inkoustových tiskáren zvýšeným zdravotním rizikům.

Používáme kvalitní inkoust

kvalitní tisk a trvale funkční tiskárna

Na rozdíl od nízkonákladové výroby cartridgí se při výrobě cartridgí KMP zaměřujeme především na kvalitní inkoust, abychom zajistili výborný tisk, minimální opotřebení inkoustové tiskárny a předcházeli reklamacím.

Používáme širokou škálu šarží inkoustu, jehož složení vždy odpovídá parametrům tiskové hlavy. Námi používaný inkoust:

 • je adekvátně hustý
 • obsahuje barviva s dostatečnou sytostí
 • má správné chemické a molekulární složení

Díky kvalitnímu inkoustu s náplněmi KMP nedochází ke spálení ani předčasnému opotřebení tiskové hlavy a výsledný tisk je sytý a ostrý.

 

Nízkonákladová výroba inkoustových náplní

Nízkonákladoví výrobci inkoustových náplní obvykle používají pouze několik málo šarží univerzálních inkoustů, které neodpovídají parametrům tiskových hlav. To snižuje kvalitu tisku, životnost cartridge a zvyšuje náklady na tisk a může vést ke zničení tiskové hlavy.

Zásadním problémem nekvalitních inkoustů jsou zdravotní rizika spojená s jejich používáním. Výrobci, zejména u barviv, často neřeší používání chemických látek, které mohou při vdechování, styku s pokožkou a při styku s trávicím ústrojím představovat značná zdravotní rizika. Vyrábět funkční inkoust bez ohledu na obsah zdraví škodlivých látek je výrazně jednodušší a výrazně levnější, než vyrábět funkční inkoust, který současně nevystavuje uživatele tiskáren ani uživatele vytištěných dokumentů zvýšeným zdravotním rizikům.

Srovnání nízkonákladové výroby cartridgí a výroby cartridgí KMP

Nízkonákladová výroba inkoustových náplní
výroba
náplní KMP

Zdravotní rizika

těkavé látky, barviva
používání látek bez ohledu
na možná zdravotní rizika

zvýšená zdravotní rizika při tisku

zvýšená zdravotní rizika při používání výtisku

dodržujeme doporučení používání rizikových látek
vždy řešíme chemické složení

Inkoust

univerzální inkoust
neodpovídající parametrům
tiskové hlavy

zničení tiskové hlavy

kvalitní inkoust
přesně odpovídající parametrům tiskové hlavy

Právní rizika

porušování zákonů
nerespektování patentů
a průmyslových vzorů

soudní spory a pokuty
pro prodejce

ohrožení zdraví spotřebitelů

zásadně dodržujeme
zákony a legislativní povinnosti

Nevýhody nízkonákladové výroby inkoustových náplní

 • Zvýšená zdravotními rizika

  Neoriginální inkoustové cartridge mohou poskytovat tisk v dostačující kvalitě, riziko jejich nákupu je mnohem větší – jejich používání může být spojeno se výrazně zvýšenými riziky poškození zdraví.

  Během tisku dochází k uvolňování částeček inkoustu do ovzduší a jeho vdechování. Během manipulace s dokumenty vytištěnými inkoustovými tiskárnami může na prstech část inkoustu zůstávat a následně se dostávat až do trávicího traktu. Nelze říci, že výtisky, které je možné snáze rozmazat, více ulpívají na prstech a mohou být tak více rizikové. Na prstech může zůstávat pouze transmisní část inkoustu, která není viditelná, ale může obsahovat stejně rizikové látky jako obsahují inkoustová barviva.

  Aby inkoust nepředstavoval zvýšené riziko poškození zdraví či nehrozilo zvýšené riziko rakoviny, musí být dodržovány přísné limity pro používání látek, ze kterých je inkoust složen. Výroba správně funkčního inkoustu při dodržování limitů použití rizikových látek je mnohem náročnější a nákladnější, než při výrobě funkčního inkoustu bez ohledu na jeho zvýšená zdravotní rizika.

  Použití rizikových či přímo jedovatých látek v inkoustu se může projevovat nejen zvýšeným rizikem poškození zdraví, ale i dalšími příznaky, jako jsou bolest hlavy, bolest v oblasti břišní dutiny, nechutenství k jídlu, podráždění pokožky, podráždění dýchacích cest.

  Nízké výrobní náklady při zachování životnosti a kvality tisku jsou spojovány s výrazně zvýšenými zdravotními riziky..

 • Spálení tiskové hlavy

  Důležitou funkcí inkoustu je chlazení tiskové hlavy.

  Spálení tiskové hlavy u termálních inkoustových tiskáren
  Do tiskové hlavy se dostává studený inkoust, v ní se ohřeje do bodu varu a následně je z hlavy vystřelen, čímž odvádí přebytečné teplo z tiskové hlavy. Pokud je inkoust příliš hustý, prochází tiskovou hlavou pomaleji a zahřívá se na více stupňů. Tím dochází k přehřátí tiskové hlavy, jejímu přečasnému opotřebování (vypálení) a následně i k jejímu spálení.

  Spálení tiskové hlavy u piezoelektrických inkoustových tiskáren
  V piezoelektrické tiskové hlavě vzniká během tisku teplo, které musí inkoust odvádět z hlavy pryč. Vystřelená kapka inkoustu z tiskové hlavy je velikosti v řádu maximálně několika jednotek pikolitru (10 na mínus 12).

  Pokud inkoust nemá správné molekulární či chemické složení či se liší svou hustotou od originálního inkoustu, neprotlačí se veškerý inkoust ven z tiskové hlavy. Část inkoustu v trysce zůstává a postupně odteče díky zemské přitažlivosti.

  Menší množství vystřeleného inkoustu pak znamená také menší množství inkoustu, který odvádí teplo pryč z tiskové hlavy.

  Tisková hlava se tak nedostatečně chladí a dochází k jejímu spálení.

 • Zaschnutí inkoustu v tiskové hlavě

  Inkoust musí mít schopnost po vstříknutí na papír velmi rychle zaschnout. Současně ale nesmí zaschnout v tiskové hlavě. Levné inkousty tuto schopnost nemají dostatečnou a zasychají v tiskové hlavě.

  U piezoelektrických tiskáren ulpívají v trysce mikroskopické zbytkové části nekvalitního inkoustu a postupně ucpávají trysku. U termálních tiskáren po vystřelení nekvalitního inkoustu zůstávají v trysce zplodiny, které se postupně usazují a ucpávají trysku.

  Tisková hlava se zašpiní a tiskárna přestává tisknout.

 • Vyšší náklady na tisk

  Díky nesprávnému složení inkoustu velké množství inkoustu tiskovou hlavou proteče. Počet vytištěných stránek je pak výrazně nižší než s použitím kvalitních inkoustových náplní naplněných stejným množstvím inkoustu.

 • Méně kvalitní tisk

  Použitím levných barviv s nedostatečnou sytostí a schopností absorpce do papíru dochází k poklesu kvality tisku. Předčasný nebo naopak pozdní bod varu, stejně jako špatná hustota inkoustu způsobuje neostrost tisku. Inkoust vystříkne z hlavy příliš brzy a následně dopadne na papíru na špatné místo. Nebo není vystřelen vůbec a tisk je pak nevýrazný.

KMP výrábí vlastní inkousty s maximálním důrazem na eliminaci zdravotních rizik při samotném tisku i při manipulaci s výtisky.

KMP používá k renovaci inkoustových náplní inkoust ideální hustoty a složení, proto nedochází ke spálení tiskové hlavy.

KMP používá k renovaci inkoustových náplní inkoust ideální hustoty a složení, proto nedochází k zasychání inkoust v tiskové hlavě.

KMP používá širokou škálu šarží inkoustu. Cartridge KMP neprotékají tiskovou hlavou a šetří náklady na tisk.

Cartridge KMP nesnižují kvalitu tisku. Výsledný tisk je ostrý a sytý.

Jak funguje inkoustová tiskárna

Základní části inkoustové tiskárny

 • vodící lišta
 • tisková hlava
 • převodové ústrojí

Popis základních částí inkoustové tiskárny

Tisková hlava a vodící lišta

U standardních inkoustových tiskáren přejíždí tisková hlava po vodící liště ve vzdálenosti cca 1 mm nad papírem a vstřikuje na papír kapičky různobarevného inkoustu rychlostí 50 – 100 km/h. Jeden přejezd nad papírem znamená vytištění jedné řádky, jejíž výška se může lišit podle druhu tiskárny. Po vytištění jedné řádky dojde k posunu papíru.

Existují i tiskárny, kde šíře tiskové hlavy odpovídá šíři papíru. V tomto případě tisková hlava nepřejíždí po vodící liště, pouze se posunuje papír pod tiskovou hlavou. Výhodou takového řešení je velmi vysoká rychlost tisku (A4 během 3 sekund), ale nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady.

Převodové ústrojí

Převodové ústrojí pohybuje v horizontálním směru tiskovou hlavou a současně pohybuje ve vertikálním směru papírem. Přejetím tiskové hlavy z jednoho okraje papíru k druhému vznikne tiskový řádek. Papír je následně posunut na další řádek a proces se opakuje.

Technologie přenosu inkoustu

K vymrštění inkoustu se používají typicky 3 technologie:

 • termální
 • piezoelektrická
 • vosková

Termální inkoustová tiskárna

U těchto inkoustových tiskáren je kapička vystřelována na papír díky vysoké teplotě, které se v tiskové hlavě dosahuje. Inkoust se velice rychle zahřeje do bodu varu, kdy vznikne „bublina“, která vystřelí mikroskopickou kapičku inkoustu na papír. Proto se také tyto tiskárny někdy nesprávně nazývají jako „bublinkové tiskárny“.

Nevýhodou tohoto řešení je, že inkoust musí obsahovat i složku pro vystřelení inkoustu, tedy potřebné množství inkoustu na vytištění jedné strany je relativně vysoké. Poměr nosné složky a vlastního inkoustu se u moderních inkoustových tiskáren však stále zlepšuje.

Piezoelektrická inkoustová tiskárna

Kapička inkoustu je na papír vymrštěna velmi rychlým smrštěním komory, do které je inkoust nasán. Komory jsou tvořeny z piezoelektrických krystalů, uvnitř takto vytvořených krystalů je umístěna vlastní tisková tryska. Zvýšením elektrického napětí se komora prudce smrští a sevře trysku, ta svůj obsah vystříkne na papír. Po uvolnění napětí se vrátí do původního tvaru, čímž dojde k nasátí inkoustu do trysky.

Vosková inkoustová tiskárna

Relativně nová, ne příliš rozšířená tisková technologie, která pracuje na obdobném principu jako termální tiskárny, inkoust je však v pevném skupenství.

Princip míchání barev

Barevný tisk probíhá subtraktivním mícháním základních barev:

 • azurové (cyan)
 • purpurové (magenta)
 • žluté (yellow)
 • černé (key)

Smícháním azurové a žluté vznikne barva zelená, smícháním purpurové a žluté vznikne barva červená, smícháním azurové a purpurové vznikne barva modrá.

S každou použitou barvou se ubírá část původního spektra. Princip míchání barev je možné si představit tak, že jsou za sebe přikládána barevná skla barvy azurové, purpurové a žluté. Po přiložení všech tří barev již světlo neprojde a výsledná barva je černá.

Pro tisk tmavých odstínů se z důvodu úspory inkoustu a vyšší sytosti používá samostatný černý inkoust, který nahrazuje plný soutisk všech tří barev.

Pro tisk fotografií jsou vhodné světlé odstíny inkoustu

Pro věrnější kvalitu tisku fotografií se používají světlé odstíny azurové a purpurové barvy. Jednotlivé barevné přechody jsou díky dalším použitým barvám cartridgí věrnější.

Pro tisk písma je vhodná černá barva s pigmentovými částicemi

U tisku písma jsou vyžadovány ostré hrany bez viditelného rozpití, proto někteří výrobci tiskáren přidávají další černou barvu obsahující pigmentové částice, určenou pouze pro tisk černého písma. Tyto pigmentové částice se nerozpouštějí a ulpívají na povrchu papíru. Tisk je tak výrazně ostřejší a je možné jej srovnat s kvalitou laserového tisku.

Druhy inkoustových tiskáren dle tiskové hlavy

Inkoustové tiskárny

bez tiskové hlavy

Tisková hlava je napevno umístěna v tiskárně. Životnost tiskové hlavy odpovídá životnosti tiskárny.

Inkoustové tiskárny

s integrovanou tiskovou hlavou

Tisková hlava je součástí inkoustové náplně. Tento princip využívají zejména levné tiskárny, u nichž životnost tiskových hlav výrazně nepřevyšuje kapacitu inkoustu.

Inkoustové tiskárny

se samostatně
vyměnitelnou tiskovou hlavou

Tisková hlava je integrovaná v tiskárně, uživatel ji však může vyměnit. Toto řešení se používá u vysoce výkonných tiskáren navržených pro velmi vysokou měsíční zátěž.

Jaký druh tiskárny zvolit

Tiskárny s integrovanou tiskovou hlavou jsou výhodnější při pravidelném tisku. Inkoustové náplně bez tiskové hlavy jsou oproti inkoustovým náplním s tiskovou hlavou výrazně levnější, jejich nevýhodou je problém se zasycháním zbytkového inkoustu v tiskové hlavě při nepravidelném tisku. V případě zaschnutí není tiskovou hlavu možné jednoduše vyměnit pouhým zakoupením nové inkoustové náplně.

tiskárna
bez tiskové hlavy
tiskárna
s integrovanou tiskovou hlavou
tiskárna se samostatně
vyměnitělnou tiskovou hlavou

Náklady na tisk

vyšší
nižší
nejnižší

Oprava v případě
zaschnutí tiskové hlavy

jednoduchou výměnou
inkoustové cartridge
žádné dodatečné náklady
výměnou tiskové hlavy,
nebo výměnou celé tiskárny
vysoké dodatečné náklady
nízké dodatečné
náklady vzhledem
k ceně tiskrány

Doporučení

vhodná pro nepravidelný tisk
s dlouhými intervaly mezi jednotlivými
zapnutími tiskárny
vhodná pro pravidelný
tisk alespoň 1 x za měsíc
vhodná pro tisk
více než 500 stran
měsíčně

Tiskárny se samočistící funkcí

Některé tiskárny jsou vybaveny funkcí samočištění. Taková tiskárna se po určité době nečinnosti sama zapne a provede čištění tiskových trysek. Takové tiskárny jsou vhodné i pro nepravidelné používání.

Zásady používání samočistících tiskáren:

 • Nevypojovat tiskárnu z elektrické sítě, jinak nedojde k samo vyčištění.
 • Neprodleně vyměnit tiskovou náplň, pokud to tiskárna vyžaduje (i když se nebude tisknout) – při čištění dochází k vyplachování usazenin z tiskové hlavy propláchnutím inkoustem z inkoustové náplně. Pokud je inkoustová náplň prázdná, nedojde k propláchnutí hlavy a čištění je neúčinné.
 • Nepoužívat nekvalitní inkoustové náplně – tiskárna měří spotřebu inkoustu a na základě toho určuje potřebu výměny inkoustové náplně. Pokud však nekvalitní inkoust proteče tiskovou hlavou během vypnutí tiskárny, tiskárna nemá korektní informace o množství inkoustu v náplni a neupozorní na nutnou výměnu inkoustové náplně. Při automatickém spuštění čištění je inkoustová náplň prázná a nedojde díky tomu k propláchnutí a vyčištění tiskové hlavy.