Activa varuje před tonery porušujícími patentové právo

Activa Magazín v sedmém čísle (jaro 2016) přináší od strany číslo 5 do strany číslo 7 článek zabývající se problematikou porušování patentového práva a chybějící dokumentace u tonerových kazet a inkoustových cartridgí pocházejících z asijských zemí. Článek přináší 4 základní tipy pro výběr nezávadné tonerové nebo inkoustové kazety.

V článku jsou uvedeny některé klíčové informace o ochraně tonerových kazet patentovým právem a dále o riziku při distribuci či používání takových tonerových kazet. Mimo jiné se v článku uvádí „… tonery nebo inkoustové cartridge jsou chráněné průmyslovými vzory, případně patentovým právem. Jakékoli jejich napodobeniny jsou proto nezákonné, což se týká právě padělků z Asie. Pokud přitom takový toner, který odporuje legislativě, prodáváte, distribuujete nebo na něm byť i jen tisknete ve firmě či na úřadě, hrozí vám vysoká pokuta, trestní stíhání, či dokonce vězení.“ Dále se v článku uvádí: „Trestně odpovědní jsou totiž ze zákona nejen ti, kdo padělané náplně do tiskáren do republiky dovážejí a  dále je prodávají či distribuují, ale také ti, kteří je reálně užívají. Navíc jim hrozí to, že budou muset platit i případnou náhradu škody.

Celý článek je možné přečíst zde, od strany číslo 5:
http://www.activa.cz/pro-media/magazin-activa/cislo-7-2016/Magazin_ACTIVA_16_03.pdf

 

Autor: Asociace renovátorů tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství