Co s výrobkem po ukončení životnostni

preskrtnuta_podtrzena_popelniceKaždý výrobek KMP Bürotechnik s.r.o. (prodávaný pod obchodním označením KMP) vybavený elektronickým zařízením pro jednostrannou či oboustrannou komunikaci se zařízením (čipem), v němž je používán (tiskové zařízení, kopírovací zařízení, faxové zařízení, multifunkční tiskové/kopírovací/faxové zařízení), po ukončení jeho životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená.

 

Tato místa se nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí, dále se nacházejí u prodejců elektra či v servisech, kde je možná výměna „kus za kus“.

 

Seznam sběrných míst je uveden u našeho kolektivního systému pro sběr elektroodpadu: http://www.remasystem.cz/index.php/sberna-mista.html