výroba faxových pásek

vyrábíme kompatibilní faxové pásky do termofaxů všech značek

Používáme kvalitní barvivo

ostrý a dobře čitelný tisk

Při výrobě faxových pásek KMP používáme širokou škálu šarží barviva, jehož složení vždy odpovídá parametrům tiskové hlavy. Teplota, při které dochází k roztavení barviva a jeho přenesení na papír, je díky kvalitnímu barvivu plně v souladu s teplotou tiskové hlavy.

S faxovými páskami KMP tak nedochází k předčasnému opotřebení tiskové hlavy a výsledný tisk je sytý a dobře čitelný.

Srovnání univerzálních faxových pásek a faxových pásek KMP

Univerzální barvivo v univerzálních faxových páskách musí reagovat na široký rozsah teplot. Pokud barvivo reaguje na vyšší teplotu, než je teplota tiskové hlavy, nedojde k jeho dostatečnému roztavení a faxová zpráva je pak světlá a špatně čitelná. Pokud barvivo reaguje již při nižší teplotě, působí přijatý fax spáleně, obsahuje nadměrné množství tmavých ploch, písmo je neohraničené a špatně čitelné.

univerzální faxové pásky
faxové pásky kmp

Barvivo

univerzální barvivo
neodpovídající parametrům
tiskové hlavy

špatná čitelnost
pro prodejce

příliš světlý tisk

nadměrné množství tmavých ploch

kvalitní barvivo
přesně odpovídající
parametrům tiskové hlavy

Jak funguje termotransferový fax

V termotransferovém faxu je umístěna tepelná hlava, která se dotýká termotransferové pásky.

Termotransferová páska je složena z nosné fólie, na které je naneseno barvivo citlivé na vysokou teplotu a papír. Páska se posouvá přes tepelnou hlavu. V místech, kde má dojít k tisku, tepelná hlava roztaví barvivo, které se tak přenese na papír. V ostatních místech barvivo zůstává na nosné fólii.

Termotransferovou pásku lze použít pouze pro jeden průchod faxem. Délka termotransferové pásky tak odpovídá počtu přijatých faxů.