certifikace výroby

Tonerový prášek obsahuje řadu chemických prvků a vdechování uvolněných částic tonerového prášku během tisku a při manipulaci s tonerovou kazetou může způsobit vážné zdravotní komplikace. Testování škodlivých látek v tonerovém prášku garantuje uživatelům, že během manipulace s tonerovou kazetou a při samotném tisku jsou minimalizovány zdravotní rizika. Německý zkušební ústav TÜV Rheinland LGA Products GmbH uděluje certifikát „LGA schadstoffgeprüft“ po sérii testů, pokud tonerový prášek splňuje přísné požadavky na obsah škodlivých látek.

 

Obsah těkavých organických sloučenin v tonerovém prášku   Limitní hodnota
TVOC   < 300 mg/kg
Benzen   < 0,35 mg/kg
Styren   < 40 mg/kg
Těkavé CMR látky (kat. 1 + 2)   jednotlivá < 1 mg/kg
     
Obsah těžkých kovů v tonerovém prášku   Limitní hodnota
Kobalt   < 25 mg/kg
Nikl   < 70 mg/k
     
Uvolněné látky během černobílého tisku   Limitní hodnota
TVOC   < 10 mg/h
Benzen   < 0,05 mg/h
Styren   < 1,0 mg/h
Suma těkavých CMR látky (kat. 1 + 2)   < 0,1 mg/h

 

specifikace testovací komory emisí: (rozměry: 1, 2, 3 a 25 m³)
minimální doba tisku 10 minut
tiskové šablony podle německého průmyslového normy DIN 33870 (2001-01), pokrytí stránky 5% černá
měření během tiskového cyklu a po ukončení tiskového cyklu

 

KMP_LGA

 

Tonerové kazety KMP jsou certifikovány nejprestižnější ekologickou značkou – Nordic Ecopabel. Tuto certifikaci získávají výhradně skutečně ekologické a současně maximálně kvalitní výrobky – u tonerových kazet musí pocházet 75 % hmotnosti z renovace, současně musí být procento reklamací tonerové kazety nižší než 1 % a výrobce musí mít systém sběru použitých tonerových kazet.

 

Nordic Ecolabel KMP

 

 

 

KMP Bürotechnik s.r.o. je certifikována jako sociálně odpovědná firma. Firma KMP Bürotechnik i její dodavatelé vytvářejí dobré pracovní podmínky, zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, spravedlivé odměňování, ale i odpovědnost k životnímu prostředí a dlouhodobou udržitelnost.
Společenská odpovědnost zahrnuje všechny sociální a environmentální aspekty. Základem je, aby se vytvořila skutečná přidaná hodnota pro společnost jako celek.
KMP Bürotechnik aktivně přispívá ke snižování množství odpadu, předcházení vzniku emisí skleníkových plynů a úspoře primárních přírodních zdrojů renovací dříve použitých tonerových i inkoustových kazet umožňujících jejich opakované použití ke stejnému účelu.
Ve výrobě renovovaných tiskových kazet trvale vytváří téměř 150 pracovních pozic pro místní zaměstnance.

SA8000:2014 - sociálně odpovědná firma

 

 

Renovované tonery KMP jsou vyráběny v souladu s průmyslovým standardem DIN 33870, renovované inkoustové náplně jsou vyráběny v souladu s normou DIN 33871. Tyto norma definují nejen významné kroky procesu recyklace, ale také vhodné zkušební metody pro srovnávací testy mezi originálními a renovovanými produkty. Plnění této normy garantuje konstantní kvalitu produktů a jejich plnou srovnatelnost s originálními produkty.

soulad_KMP_DIN_33870_DIN_33871

 

Uváděná výtěžnost tonerů a inkoustových náplní KMP je měřena s využitím norem ISO/IEC 19752 (černé tonery), ISO/IEC 19798 (barevné tonery), ISO/IEC 24711 (inkoustové náplně), které definují přesné postupy pro správné určení výtěžnosti. S využitím této normy využívají výrobci stejnou metodiku měření výtěžnosti, která mimo jiné přesně definuje testovací dokument, počet zkušebních tiskáren a testovacích kazet, teploty za kterých je testování realizováno. Díky přísnému dodržování této normy je uváděná výtěžnost výrobků KMP zcela srovnatelná s uváděnou výtěžností originálních tonerů a inkoustových náplní.

soulad_KMP_ISO_IEC_19798_ISO_IEC_19752_ISO_IEC_24711

Certifikace výtěžnosti tiskových kazet

Výrobky KMP jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Výrobní závod ve Čkyni je certifikován dle normy ISO 14001:2004, která představuje mezinárodní standard v oblasti životního prostředí. Výrobky KMP jsou šetří primární přírodní suroviny a jsou produkovány za využití výrobních procesů s nízkým dopadem na životní prostředí.

certifikace_KMP_ISO_14001_2004

 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2015 a jeho pravidelné audity dle normy garantují kupujícím vždy maximální a stále konstantní kvalitu výrobků KMP.

Certifikace DIN EN ISO 9001-2015

 

certifikace_KMP_ISO_9001_2008

 

Certifikace Blue Angel, kterou se pyšní velká část výrobků KMP garantuje minimalizaci tvorby odpadu a další snížení ekologické zátěže.

certifikace_KMP_Blue_Angel