Arnika publikovala rozsáhlý článek o negativních dopadech a rizicích kompatibilních tonerových kazet

Arnika je česká nezisková organizace, jejímž posláním je usilování o lepší životní prostředí. Arnika dlouhodobě prosazuje méně odpadů a méně nebezpečných látek. Toto téma se blízce dotýká i tonerových kazet, u kterých jsou možné dva zásadně odlišné přístupy k výrobě – odpovědná renovace originálních tonerových kazet, která šetří primární přírodní zdroje, eliminuje tvorbu odpadu a eliminuje negativní dopady na životní prostředí, nebo výroba nových, jednorázově použitelných kompatibilních tonerových kazet, produkujících odpad nebezpečný pro životní prostředí a ve srovnání s renovovanými tonerovými kazetami mnohonásobné množství emisí CO2.

Arnika ve svém článku „Kompatibilní tonery nelze recyklovat“ (https://arnika.org/kompatibilni-tonery-nelze-recyklovat) upozorňuje na problém s odpadem produkovaným kompatibilními tonerovými kazetami, obsahem zpomalovačů hoření dekabromodifenyléteru (decaBDE) nalezených v kompatibilních tonerových kazetách i zdravotních rizicích doprovázejících tisk kompatibilními tonerovými kazetami.

Jako prevenci vzniku odpadu Arnika doporučuje nákup správně renovovaných tonerových kazet, které jsou snadno identifikovatelné certifikací ekoznačkou Nordic Ecolabel.

Dále odevzdávání použitých tonerových kazet do sběrných boxů provozovaných v rámci projektu https://www.setriprirodu.cz.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství