Canon má další předběžný příkaz ve Španělsku a Německu

Společnost Canon v tiskové zprávě oznámila, že Okresní soud v Düsseldorfu vydal předběžné rozhodnutí proti společnosti Eurobyte Asesores Informaticos SL, podnikajícím jako „GreenPrinter“, jakož i proti jeho generálnímu řediteli.

Předběžné opatření je založeno na porušení německé části evropského patentu společnosti Canon EP 2 087 407 týkajícího se převodového ústrojí optického válce tonerové kazety. Předběžné opatření zavazuje společnost Eurobyte Asesores Informaticos SL k ukončení nabídky a distribuce laserových tonerových kazet obsahujících patentem chráněné převodové ústrojí, například prostřednictvím obchodního portálu www.amazon.de a prostřednictvím vlastního internetového obchodu www.eurobyteasesores.com, provozovaném ve Španělsku.

Žalovaní mají stejně jako ve všech dalších rozhodnutích tohoto soudu možnost podat námitku proti předběžnému opatření, námitka však nemá odkladný účinek a současně má společnost Canon možnost vyžadovat zabavení zboží v případě pokračování prodeje či distribuce.

 


Autor: Eurobyte Asesores Informaticos SL / GreenPrinter

 

 

Patent je ke stažení zde:
https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/EP2087407-CZ.pdf

 

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=EP/2087407&plang=CS

 

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství