Canon úspěšně uzavřel další patentový spor v Itálii

Okresní soud v Düsseldorfu nařízením číslo 4a O 75/18 vydal v roce 2018 předběžné opatření proti společnosti Alphaink S.r.l. a jejímu generálnímu ředitel, zakazující distribuci a prodej kompatibilních tonerových kazet porušujících patentovou ochranu společnosti Canon. Každé z dlouhé řady těchto předběžných opatřeních umožňuje společnosti Canon mimo další vymáhat náhradu škody, kterou utrpěla prodejem výrobků porušujících její patentovou ochranu a náhradu nákladů řízení.

Canon Inc. a Alphaink S.r.l. a její generální ředitel se dohodli vyřešit patentový spor podepsáním dobrovolné dohody o narovnání. Společnost Alphaink Srl touto dohodou mimo jiné přijala předběžné opatření Okresního soudu v Düsseldorfu číslo 4a O 75/18 a přiznala porušení německé části evropského patentu EP 2 087 407 B1 společnosti Canon.

Alphaink S.r.l. se dobrovolně zavázala zdržet se vlastnění, výroby, dovozu, propagace a komercializace tonerových kazet pro laserové tiskárny obsahujících jednotku optického válce poháněnou hřídelí, určených pro použití v různých modelech laserových tiskáren HP a Canon v Itálii.

 


Autor: Alphaink.it

 

Pokud jde o britskou část patentu EP 2 087 407 B1, Alphaink S.r.l. dobrovolně souhlasil, že se zdrží výroby, nabídky, uvedení do oběhu a/nebo dovozu a/nebo vlastnictví laserových tonerových kazet ve Velké Británii.

Společnost Alphaink S.r.l. se dále zavázala zaplatit společnosti Canon náhradu škody z již uskutečněného prodeje tonerových kazet. Další podrobnosti o dohodě o urovnání jsou důvěrné.

 

Patent je ke stažení zde: https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/EP2087407-CZ.pdf

 

Registrace patentu v České republice je zde: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=EP/2087407&plang=CS

 

Patent EP 2 087 407: https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství