Canon vyhrál další evropský patentový spor, porušovatel patentu platí škodu

Výrobce tiskáren a spotřebního materiálu pro tiskárny, společnost Canon vyhrála další z velké série patentových sporů. Stejně jako ve velké většině předcházejících případů se jednalo o porušování evropského patentu EP 1 977 289 B1.

Společnost Canon dosáhla dohody o narovnání patentového sporu se společností One Connection Limited. Dohoda zakazuje společnosti One Connection Limited a jejímu generálnímu řediteli vyrábět, likvidovat, nabízet k likvidaci, používat, dovážet nebo uchovávat laserové tonerové kazety, které porušují nároky patentu EP 1 977 289 B1 ve všech zemích, kde je tento platný a platný. Paten se týká hřídelky přenášející sílu z tiskárny do tonerové kazety.

Společnost One Connection Limited a její generální ředitel se dále dohodli, že společnosti Canon zaplatí náhradu škody za minulé porušení předpisů. Další podrobnosti dohody o narovnání jsou bohužel důvěrné.

 

Patent je ke stažení zde: EP1977289B1_patent

Patent EP 1 977 289 B1: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1977289B1&KC=B1&date=&FT=D&locale=en_EP

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství