Canon vyhrál další soudní spor s výrobcem neoriginálních tonerových kazet

Společnost Canon oznámila úspěšné uzavření soudního sporu vedeného proti společnosti Shenzhen ASTA Official Consumable Co., Ltd. („ASTA“) z důvodu porušování patentů u kompatibilních tonerů ASTA určených pro laserové tiskárny Canon a Hewlett-Packard.

Konkrétně se v tomto případě jedná o porušování patentů číslo US8280278, US8433219, US8437669, US8494411, US8630564, US8676090, US8682215 a US8688008 platný ve Spojených státech amerických.

Rozsudek vstoupil v platnost dne 06. listopadu 2015 a tímto rozsudkem se zakazuje výroba, dovážení, distribuce, prodej a používání těchto tonerů v USA.

Dle zjištění Asociace renovátorů České republiky nejsou tyto tonery v současné době na trhu v České republice příliš rozšířeny, ale lze očekávat velká snaha ze strany výrobce nahradit výpadek na americkém trhu zvýšeným prodejem na trhu evropském. V rámci platné legislativy se případní prodejci vystavují vysokému riziku náhrady škody a porušení trestního práva při prodeji tonerů porušujících patenty.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství