Canon vyhrál jeden z dalších patentových sporů v Německu

Společnost Canon v srpnu roku 2017 oznámila, že získala předběžné opatření proti prodejci kompatibilních tonerových kazet u Okresního soudu v Düsseldorfu, společnosti Coemedia GmbH a jejímu řediteli. Vydaný předběžný příkaz zakázal nabízet a prodávat tonerové kazety pro laserové tiskárny obsahující optické válce chráněné patentem EP 2 087 407.

Nyní společnost Canon oznámila, že Coemedia a její generální ředitel podepsali dohodu o urovnání, ve kterém mimo jiné došlo k přijetí předběžného opatření soudu jako konečného a závazného řešení. Rovněž bylo oznámeno, že společnost Coemedia uhradí společnosti Canon způsobenou škodu. Všechny ostatní údaje o vypořádání a částka, kterou musí společnost Coemedia za porušení patentové ochrany prodejem kompatibilních tonerových kazet, zůstane důvěrná.

Patent EP 2 087 407: https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství