Canon vyhrál patentový spor s Prestige Cartridge

Společnost Canon vyhrála patentový spor se společností J & H Greentech a Trading Limited prodávající tonerové a inkoustové kazety pod obchodní značkou Prestige Cartridge. Spor se týkal porušení evropských patentů číslo EP 2087407 B1 a EP 2137577 B1 společnosti Canon Inc., chránící spojení pohonný mechanismus otáčení tiskovým válcem.

Společnosti Canon v roce 2016 podala žádost o předběžné opatření a zabavení výrobků porušujících patentovou ochranu a dále podala žaloby na společnost J & H Greentech a Trading Limited pro porušení patentové ochrany společnosti Canon.

Canon podal žalobu pro porušení patentu v Itálii

Společnost J & H Greentech a Trading Limited ještě před zahájením samotného soudního sporu souhlasila s tím, že společnost J & H Greentech a Trading Limited zlikviduje, nebude nepoužívat, nebude držet, nebude nedovážet nebo jinak nakládat s tonerovými kazetami používaných v různých modelech laserových tiskáren Canon a HP po celém světe chráněných těmito patenty.

Další podrobnosti o dohodě o vypořádání jsou důvěrné.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství