Canon vyhrál spor o porušování patentu při prodeji tonerů v Německu

Společnost Canon Inc. oznámila úspěšné uzavření sporu kvůli porušení patentu číslo EP 2 087 407 s panem Thomasem Zenkelem, majitelem velmi známého internetového obchodu tintenalarm.de.

Obvodního soud v Düsseldorfu dne 11. června 2015 rozhodl, že zakazuje prodávat, nabízet a používat optické válce porušující patent EP 2 087 407 B1, které jsou součástí tonerových kazet pro zhruba 50 modelů laserových tiskáren Canon a Hewlett-Packard a nařídil stažení takových tonerových kazet z distribuce. Součástí rozhodnutí soudu je i rozhodnutí o odpovědnosti za způsobenou škodu společnosti Canon. Toto rozhodnutí již nabylo právní moci, spory s dalšími prodejci a dovozci v Německu dále probíhají a je možné očekávat obdobný výsledek soudních sporů.

Dle zjištění Asociace renovátoru České republiky se tonery porušující tento patent běžně prodávají v České republice. Prodejcům a dovozcům tak hrozí stejně jako v Německu zákaz prodeje, stažení veškerých dovezených kazet z trhu a úhrada škody společnosti Canon. Nadto hrozí i odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství