Canon získal další předběžný příkaz v Evropě

Výrobce tiskáren a spotřebního materiálu, společnost Canon, získala další z řady předběžných opatření zakazujících dovoz a prodej kompatibilního spotřebního materiálu porušujícího patentovou ochranu.

Okresní soud v Düsseldorfu vydal předběžné rozhodnutí proti společnosti Reporta Spain SL, prodávající spotřební materiál pod obchodním názvem „Key Componentes“ a dále proti generálnímu řediteli této společnosti.

Předběžné opatření je založeno na porušení německé části evropského patentu společnosti Canon EP 2 087 407 týkajícího se hnacího ústrojí optického válce tonerové kazety. Předběžné opatření zakazuje společnosti Reporta Spain SL nabízet a distribuovat laserové tonerové kazety obsahující obsahující dotčené převodové ústrojí, například prostřednictvím portálu www.amazon.de a vlastního internetového portálu www.keycomponentes.com.

 


Autor: Keycomponetes.com

 

Žalovaná společnost může podat námitku proti předběžnému opatření, v případě porušení předběžného opatření však může společnost Canon požadovat zásah příslušných dozorujících orgánů a zabavení zboží.

Patent je ke stažení zde:
https://www.spravnytoner.cz/wp-content/uploads/EP2087407-CZ.pdf

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=EP/2087407&plang=CS

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství