Česká televize u nás natáčela reportáž do Událostí

Česká televize u nás do hlavního zpravodajského pořadu natáčela reportáž o negativních dopadech čínských tonerových kazet na lidské zdraví a životní prostředí.

Naše tonery jsou vyráběny z těl použitých originálních kazet, vnější plast je tak maximálně kvalitní. V testech prováděných nezávislým zkušebním ústavem TÜV Rheinland / LGA na obsah nebezpečných zpomalovačů hoření u originálních a tedy i našich KMP kazet byla nalezena nulová koncentrace, u nově vyrobených kompatibilních kazet byla nalezena koncentrace extrémně nebezpečného zpomalovače DekaBDE  30 000 mg / kg. Tato látka může vážně a trvale poškozovat lidské zdraví, způsobovat poruchy reprodukce a kontakt s těmito látkami během těhotenství může vést k narušení vývoje mozku a kostry dítěte.

Těla našich tonerových tyto zpomalovače hoření neobsahují.

 

Česká televize v KMP

Česká televize v KMP

 

Reportáž dále upozornila na obrovské množství odpadu, které čínské tonerové kazety produkují. Kompatibilní kazety se nerenovují, ani nedochází k separaci jednotlivých materiálů z těchto kazet. Pouze k nám se ze sběrných boxů pro použité tonerové kazety, například z projektu Sbírej toner, každý měsíc doveze více než 30 000 kg čínských tonerových kazet, které končí na skládkách odpadu.

Nákupem jedné renovované tonerové kazety se ve srovnání s nově vyrobenou kompatibilní tonerovou kazetou ušetří 636 gramů odpadu a 956 gramů emisí CO2.

 

 


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství