Co s použitou tiskovou kazetou

Použitá tisková kazeta v žádném případě nepatří do komunálního odpadu

Použitá tisková kazeta (tonerová kazeta, inkoustová kazeta, barvicí pásky) se nesmí vyhazovat do běžného odpadu. Obsahují nebezpečné chemické látky.

 

Fyzická nepodnikající osoba (spotřebitel)

Spotřebitel nepotřebuje žádné potvrzení o předání použité tiskové kazety osobně oprávněné nakládat s tímto typem odpadu. Použitou tiskovou kazetu nám můžete zaslat či osobně přinést na adresu:
KMP Bürotechnik, s.r.o.
Čkyně 297
384 81 Čkyně
Osobní předání je možné v pracovní den od 07.30 – 15.30.
Přijmeme jak tiskové kazety KMP, tak originální i neoriginální tiskové kazety.

Použité tiskové kazety je možné odevzdat na těchto sběrných místech v rámci systému REMA systém a je možné využít i systém bezplatné služby odvozu elektrozařízení z domácnosti – Buď líný.

 

Co se stane s odevzdanou tiskovou kazetou, kterou odevzdáte přímo nám

Většinu nepoškozených originálních tiskových kazet sami zrenovujeme a to včetně nepoškozených tiskových kazet KMP. Renovace tonerové kazety v průměru ušetří 9,39 kg primárních přírodních zdrojů, 4,49 kg emisí skleníkových plynů a 671 gramů odpadu. Při renovaci vytřídíme jednotlivé frakce materiálových surovin a ty předáme k dalšímu zpracování.

Kompatibilní tiskové kazety není možné renovovat ani recyklovat. Vždy skončí v odpadu a jsou likvidovány, převážně skládkovány.