Další vyhraný soudní spor Canonu s distributorem kompatibilních tonerových kazet

Společnost Canon vítězně uzavřela další z řady patentových sporů s prodejci kompatibilních tonerových kazet, spor se dotýká trhu v Německu a trhu ve Velké Británii.

Společnost Biggest Discount Limited souhlasila s vyřešením dosud nevyřešeného patentového sporu podepsáním dohody o vypořádání a s předběžným příkazem vydaným okresním soudem v Düsseldorfu, založený na porušení německé části evropského patentu EP 2 087 407 B1 společnosti Canon. Tak jako v jiných příkazech tohoto soudu ze souhlasu plyne povinnost zříci se nakládání s tonerovými kazetami porušujícími patentovou ochranu Canon.

Společnost Biggest Discount Limited dále souhlasila s tím, že „nebude vyrábět, nabízet, uvádět do oběhu a / nebo dovážet a / nebo vlastnit tonerové kazety obsahující fotocitlivé optické válce se spojovacím členem prodávané pro použití v různých modelech laserových tiskáren značek HP a Canon ve Velké Británii.“

Společnost rovněž souhlasila s tím, že bude společnosti Canon zaplacena náhrada škody za všechna minulá porušení patentové ochrany společnosti Canon. Okresní soud v Düsseldorfu v letošním roce vydal velké množství předběžných opatření proti prodejcům kompatibilních tonerových kazet, ty se však týkají německého trhu. Tento případ je unikátní tím, že porušovatel patentu působil na více trzích současně a dobrovolně souhlasil s ukončením činnosti na obou trzích.

 

Registrace patentu v České republice je zde:
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=2011330&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

 

Patent EP 2 087 407:
https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství