EU zahájila konzultace k návrhu cirkulární ekonomiky

Evropská komise 28. května 2015 zahájila 12-týdenní veřejnou konzultaci ke svému návrhu cirkulární ekonomiky.

Návrhy vzešlé z těchto připomínek budou komisí posouzeny  je možné jejich zapracování do návrhu kruhové ekonomiky, který bude předložen do konce roku 2015.

Cirkulární ekonomika řeší celý životní cyklus výrobku s cílem minimalizace tvorby odpadu. Maximální důraz je tak kladen na možnost recyklace výrobku.

Konzultovaný návrh obsahuje legislativních nástroje, finančních nástroje a další nástroje. Konzultace potrvá do 20. srpna 2015 a vybízí k podávání návrhu ve všech částech ekonomického cyklu, od občanů, orgánů veřejné správy, podniků a vládních a nevládních stran. Samostatná veřejná konzultace o omezení odpadu již probíhá.


Komise bude 25. června 2015 hostit konferenci zainteresovaných stran v Bruselu, výsledky této konference se následně promítnou do konzultačního procesu.

Cirkulární ekonomika je obrovskou příležitostí pro renovované tonerové kazety a renovované inkoustové kazety. Není lepší ukázky rozdílu mezi současným nevyhovujícím a žádoucím stavem. Takzvané kompatibilní (alternativní) tonerové kazety a inkoustové kazety po použití končí v směsném odpadu a není možné je dále využít – jak z důvodu technického řešení, které neumožňuje jejich renovaci, tak z důvodu patentové ochrany OEM výrobců. Naprostým opakem je renovovaná tonerová kazeta, kdy se k renovaci použije okolo 75% materiálu původní tonerové nebo inkoustové kazety a dochází tak k obrovské úspoře ve spotřebě platů.

První místopředseda komise Frans Timmermans řekl: „Budoucí hospodářský rozvoj Evropy musí být součástí trvale udržitelného rozvoje.

Vícepresident Jyrki Katainen řekl: „Větším posunem směrem k udržitelné cirkulární ekonomice lze vytvořit win-win řešení a poskytnout Evropě novou konkurenční výhodu. Chceme, aby byl předložen komplexní akční plán s pobídkami pro spotřebitele i pro podniky, aby se efektivněji využívali zdroje. K tomu potřebujeme vstup od zúčastněných stran ve všech částech hodnotového řetězce.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství