Evropská komise přijala plán na podporu opětovného využívání zdrojů surovin

Evropská komise přijala ambiciózní plán nové cirkulární ekonomiky, jejímž výsledkem má být posílení konkurenceschopnosti, podpora udržitelného hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst.

Jak jsme dříve informovali, Evropská komise 28. května 2015 zahájila 12-týdenní veřejnou konzultaci ke svému návrhu cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomika řeší celý životní cyklus výrobku s cílem minimalizace tvorby odpadu. Maximální důraz je tak kladen na možnost recyklace výrobku.


Finální podoba návrhu cirkulární ekonomiky byla Evropskou komisí přijata 2.12.2015.

Opatření v přijatém plánu přispějí k uzavření smyčky životního cyklu produktů prostřednictvím větší míry recyklace a opětovné použití. Důraze je kladen na dopady na životní prostředí i hospodářství.

Cílem plánů je získávání maximálního užitku ze všech surovin, produktů a odpadů, podpora úspor energie a snižování emisí skleníkových plynů. Návrhy pokrývají celý životní cyklus: od výroby přes spotřebu až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami.

První místopředseda Frans Timmermans, který je zodpovědný za udržitelný rozvoj, řekl: „…naše ekonomika nemůže přežít, pokud budeme pokračovat ve způsobu života způsobem koupit, použít a zahodit. Musíme zachovat primární zdroje a naplno využít jejich hodnotu. Smyslem cirkulární ekonomiky není jen snížení odpadu a ochrana životního prostředí, ale jedná se o hlubokou transformaci způsobu, jakým celá naše ekonomika funguje. Přehodnocením způsobu, jakým vyrábíme, pracujeme a nakupujeme, můžeme vytvářet nové příležitosti. Přijatý plán je komplexním rámce, který umožní uskutečnění této přeměny.

Místopředseda Jyrki Katainen, zodpovědný za zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, řekl: „Tyto návrhy dávají pozitivní signál těm, kteří chtějí investovat do cirkulární ekonomiky. Přijetím tohoto balíčku říkáme, že Evropa je nejlepší místo pro růst, udržitelný a šetrný postoj podnikání k životnímu prostředí. Tento přechod směrem k cirkulární ekonomice je o přetváření tržního hospodářství a zlepšení naší konkurenceschopnosti. Pokud se nám podaří být efektivnější a snížit naši závislost na primárních surovinách, můžeme vytvořit konkurenční výhodu. Budeme odstraňovat překážky, které ztěžují podnikům optimalizovat jejich využití zdrojů a posílíme vnitřní trh s druhotnými surovinami.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství