HP dostala pokutu ve výši 250 000 000 Kč za blokování neoriginálních inkoustů a tonerů

Společnost HP Inc. velmi často přistupuje k blokování neoriginálních inkoustových a tonerových kazet prostřednictvím vzdálené aktualizace firmware tiskárny. Italský úřad pro hospodářskou soutěž a trh nyní udělil společnosti HP Inc. a italské HP Italy Srl. pokutu ve výši 10 000 000 (zhruba 250 000 000 Kč) v souvislosti s blokováním neoriginálních inkoustových a tonerových kazet.

Italský úřad pro hospodářskou soutěž a trh v prosinci 2020 uzavřel podrobné vyšetřování společností HP Inc. a HP Italy Srl., na jehož konci zjistil, že společnost HP po několik let prováděla významná omezení používání neoriginálních inkoustových a tonerových kazet u mnoha inkoustových a laserových tiskáren prodávaných spotřebitelům. HP používá specifické metody k ověření tiskových kazet obsažené ve firmwaru, zejména prostřednictvím systému s názvem DS – Dynamic Security, podle kterého tiskárna rozpozná originální kazety HP a přijme je, zatímco v případě detekce neoriginálních kazet nebo kazet vyrobených kazety před určitým datem odmítne tisknout.

 

 

Podle kontrolního úřadu společnost HP zejména v době nákupu tiskárny adekvátně neinformovala spotřebitele o existenci tohoto relevantního a významného omezení, což spotřebitele vede k závěru, že je třeba vyměnit neoriginální inkoustové a tonerové kazety z důvodu nekompatibility nebo vady a používat pouze originální kazety HP. Tato omezení byla obnovována a upravována následnými aktualizacemi firmwaru tiskárny, které společnost HP předkládala spotřebitelům, aniž by je řádně informovala o důsledcích těchto aktualizací, a to ani v době jejich šíření, ani na vlastních webových stránkách, ani na žádost informace z asistenčních center HP.

Úřad rovněž zjistil, že prostřednictvím firmwaru přítomného na mnoha tiskárnách společnost HP zaznamenává údaje o spotřebě použitých kazet, ať už originálních neoriginálních.

Data pak společnost HP používá k vytvoření databáze užitečné pro formulaci jejích obchodních strategií, aniž by o této skutečnosti informovala spotřebitele a dále k odmítnutí podpory pro tiskárny, které používaly neoriginální kazety, čímž brání k uplatnění zákonné záruční doby.

Do 60 dnů od oznámení výsledku šetření musí společnost HP předložit zprávu o krocích podniknutých k nápravě a do 120 dnů musí upravit prodejní balení tiskáren tak, aby jasně označovala omezení použití neoriginálních inkoustových a tonerových kazet v závislosti na nainstalovaném firmwaru.

HP tedy může pokračovat ve své strategii blokování neoriginálních inkoustových a tonerových náplní, ale před samotným prodejem musí být výrobek označen tak, aby bylo zřejmé, že je určen pouze pro originální inkoustové a tonerové kazety. Budoucí blokace neoznačeného výrobku by dle tohoto rozhodnutí neměla být možná.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství