HP Inc. odmítá nabídku na akvizici ze strany Xeroxu

Společnost HP Inc. odeslala 17. listopadu 2019 dopis místopředsedovi a generálnímu řediteli společnosti Xerox Holdings Corporation, ve kterém uvádí, že představenstvo společnosti HP Inc. jednoznačně odmítlo nabídku na převzetí ze strany Xerox Holdings Corporation. HP však neodmítá další jednání o možné konsolidaci či jiné formě kooperace obou společností.

„Drahý Johne,

naše představenstvo zkontrolovalo a zvážilo Váš nevyžádaný návrh ze dne 5. listopadu 2019 na schůzi s našimi finančními a právními poradci a jednomyslně dospělo k závěru, že významně podhodnocuje společnost HP a není v nejlepším zájmu akcionářů společnosti HP. Při dosahování tohoto rozhodnutí rada rovněž zvážila vysoce podmíněnou a nejistou povahu návrhu, včetně možného dopadu nadměrných úrovní zadlužení na akcie kombinované společnosti.

Máme velkou důvěru v naši strategii a naši schopnost ji realizovat, abychom v HP nadále udržovali trvalou dlouhodobou hodnotu. Kromě toho správní a řídící tým nadále přijímá opatření ke zvýšení hodnoty pro akcionáře, včetně nasazení naší silné strategie pro zvýšené odkupy našich výrazně podhodnocených akcií a pro vytváření hodnot a fúzí a akvizic.

Uvědomujeme si potenciální výhody konsolidace a jsme připraveni prozkoumat, zda je pro akcionáře HP možné vytvořit hodnotu prostřednictvím potenciální kombinace s Xeroxem. Jak jsme však již dříve sdíleli v souvislosti s našimi předchozími žádostmi o spolupráci, máme zásadní otázky, které je třeba řešit pro eliminaci obav z vývoje společnosti Xerox. Zaznamenáváme pokles příjmů společnosti Xerox z 10,2 miliard USD na 9,2 miliard USD od června roku 2018, což u nás vyvolává významné otázky týkající se směřování vašeho podnikání a budoucích vyhlídek. Vyjma toho se domníváme, že je zásadní zapojit se do důkladné analýzy dosažitelných synergií z potenciální kombinace. Věříme, že díky významné angažovanosti správy Xeroxu a přístupu k informacím o péči o Xeroxu dokážeme rychle vyhodnotit přínos potenciální transakce.

Stále jsme připraveni se s vámi spojit, abychom lépe porozuměli vašemu podnikání a každé hodnotě, která bude vytvořena kombinací.

Za představenstvo

Enrique Lores a Chip Bergh

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství