HP oznamuje další vítězství v patentovém sporu ve Španělsku

Společnost HP oznámila výsledky z řady celosvětových právních sporů ve svém pokračujícím boji proti prodeji inkoustových cartridgí porušujících patenty. Konečného vítězství dosáhla společnost HP ve sporu proti prodejcům kompatibilních inkoustových cartridgí ve Španělsku.

Společnost HP vlastní velké množství patentů chránících inkoustové cartridge, které jsou však ze strany čínských výrobců a lokálních dovozců velmi často porušovány. Na trh jsou tak uváděny inkoustové cartridge, které jsou kopií originálních inkoustových cartridgí HP včetně patenty chráněných částí. Celému distribučnímu řetězci (výrobci, dovozci, prodejci, ale i kupujícímu, pokud není nepodnikající fyzickou osobou) pak hrozí právní sankce. Tonerové kazety pro tiskárny HP jsou navrhovány a patentová ochrana je ve vlastnictví převážně společnosti Canon, což je zřejmě důvod, proč HP není stejně aktivní ve vymáhání dodržování patentové ochrany i na trhu tonerových kazet.

Obchodní soud v Barceloně shledal, že výrobky prodávané žalovanými porušují patenty společnosti HP. Jednalo se o inkoustové cartridge prodejce Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., dříve obchodované firmou Ink Prime High Quality S.L.U., a dále inkoustové cartridge Vasco Informática, S.L., se sídlem ve španělském městě Malaga.

Kromě přímého porušování patentů bylo soudem dále shledáno, že řada inkoustových cartridgí označovaných jako renovované, zejména kompatibilních s HP 21, HP 22, HP 56 a HP 57 bylo ve skutečnosti nově vyrobeno firmou MicroJet Taiwanu ve snaze vyhnout se odpovědnosti za porušení patentů vydáváním těchto kazet za renovované.

Soud nařídil všem stranám, aby ukončily prodej výrobků porušujících práva a dále soud nařídil odškodné ve prospěch společnosti Hewlett-Packard ve výši 120 000 EUR (zhruba 3 500 000 Kč).

Inkoustové cartridge od taiwanského výrobce MicroJet nejsou trhu v České republice vzácností, Asociace renovátorů České republiky je má k dispozici pod třemi různými obchodními názvy. Obdobné postihy jako španělským prodejcům hrozí i českým prodejcům, včetně další trestně právních postihů.

 

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství