HP stále odmítá možnost akvizice ze strany Xeroxu

V reakci na poslední dopis zaslaný Johnem Visetinem, místopředsedou a generálním ředitelem Xerox Holdings Corporation, ve kterém seznamuje vedení HP Inc. se zajištěním zdrojů pro financování akvizice a žádá nejvyšší vedení HP o schůzku, odeslalo představenstvo HP Inc. dopis, ve kterém za stávajících podmínek vylučuje možnost akvizice.

„Drahý Johne,

znovu opakujeme, že představenstvo společnosti HP se zaměřuje na zvyšování udržitelné dlouhodobé hodnoty pro akcionáře HP. Váš dopis ze dne 6. ledna 2020 týkající se financování se nezabývá klíčovou otázkou – že návrh společnosti Xerox významně podhodnocuje HP – a není základem pro diskusi. Představenstvo společnosti HP je i nadále odhodláno prosazovat nejlepší zájmy všech akcionářů společnosti HP a využívat příležitosti, které nejvíce vytvářejí hodnotu.

Za představenstvo

Enrique Lores a Chip Bergh.“

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství