HP varuje evropské obchodní partnery nabízející kompatibilní spotřební materiál před nulovou tolerancí k porušování patentové ochrany

Generální ředitel HP EMEA (region Evropa, Blízký východ a Afrika) pro tisk David Ryan uvedl na konferenci HP Reinvent, že přistupuje k nulové toleranci vůči kompatibilnímu spotřebnímu materiálu porušujícími patentovou ochranu a obchodní známky společnosti HP.

Někteří partneři si neuvědomují, že tyto kazety porušují duševní vlastnictví, a to je něco, s čím se budeme intenzivně zabývat. Budeme i nadále spolupracovat s loajálními partnery, abychom podnikli veškeré kroky, které můžeme podniknout v případě nezákonných obchodních praktik. Zvyšujeme úsilí v oblasti lobování na vlády, abychom zajistili, že pokud jde o certifikaci a dodržování předpisů, bude vyžadováno jejich plnění i ze strany výrobků kompatibilního spotřebního materiálu, uvedl David Ryan.

 


David Ryan, generální ředitel HP region EMEA. Autor: HP Inc.

 

„Partneři, kteří obchodují s padělky nebo napodobeninami, jsou vystaveni velkému riziku. Jedná se o riziko negativní zkušenosti koncového zákazníka, ale také o poškozování životní prostředí.“ uvedl dále David Ryan

HP rozděluje kazety, proti kterým bojuj,e dvou základních skupin. Na takzvané klony, tedy kazety, jejichž výrobce prohlašuje, že jsou kompatibilní s tiskárnami HP a na úplné padělky, u kterých prodejce tvrdí, že byly vyrobeny společností HP. Společnost HP bude stejně intenzivně bojovat proti oběma typům kazet.

Naopak renovace originálních tiskových kazet třetími stranami nepřestavuje z pohledu společnosti HP problematickou oblast – musí se však jednat o renovaci produktů v uzavřené smyčce, tedy renovaci, kdy dochází ke sběru kazet.

Tato reakce vychází ze situace na trhu v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky, kdy prodeje originálního spotřebního materiálu HP klesly v prvním čtvrtletí roku 2019 o celých 9 %. Generální ředitel společnosti HP Dion Weisler k této problematice uvedl, že strategie prodeje tiskového spotřebního materiálu v minulosti nedostala inovaci, kterou vyžaduje proměna trhu spotřebního materiálu.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství