HP vyhrála další spor s čínským výrobcem inkoustových náplní a tonerů

6. října roku 2014 podala společnost HP obvinění proti společnostem Ninestar Image Tech Ltd., (Ninestar Čína), Ninestar Technology Co., Ltd. (Ninestar USA) a Apex Microelectronics Co., Ltd. (Apex) pro porušování patentu číslo 6089687 (patent se týká způsobu určení množství inkoustu v zásobníku inkoustové kazety), patentu číslo 6264301 (týká k určení parametrů inkoustové náplně) a dále patentu číslo 6454381 (týká se fungování inkoustové náplně a tikové hlavy. Těmito patenty jsou chráněné inkoustové náplně HP 564, inkoustové náplně HP 920, inkoustové náplně HP 950 a inkoustové náplně HP 970, používané v desítkách inkoustových tiskáren HP.

Patent US6089687
Patent US6089687

Mezi HP a obviněnými společnostmi došlo dle tiskové zprávy HP k vzájemnému vypořádání, které mimo jiné obsahuje dohodu na ukončení výroby a prodeje výrobků porušujících tyto patenty HP.

Patenty chránící tyto náplně mají i svou evropskou registraci a je možné očekávat vymáhání dodržování duševního práva HP i v České republice. Konkrétní detaily vzájemného vypořádání společnost HP nezveřejnila, ale je možné předpokládat i náhradu vzniklé škody.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství