HP zaplatí více než 30 milionů Kč na odškodnění za blokování pro neoriginálních kazet kupujícím v Belgii, Itálii, Španělsku a Portugalsku

Výrobce inkoustových tiskáren HP Inc. používá u celé řady tiskáren technologii, kterou nazývá Dynamic Security. Díky této technologii mění společnost HP firmware (obslužný software samotné tiskárny) takovým způsobem, že tiskárna odmítá některé typy kazet třetích stran a to dokonce i v průběhu používání dříve přijaté tiskové kazety. Spotřebitele v Belgii, Itálii, Španělsku a Portugalsku nyní mají možnost získat náhradu až ve výši 95 Euro, pokud jim společnost HP tiskové kazety vzdáleně zablokovala.

Dynamic Security je technologie, kterou společnost HP umísťuje na některé typy svých tiskáren. Společnost HP uvádí, že ji používá k ochraně kvality zákaznických zkušeností, zachování integrity svých tiskových systémů a ochraně svého duševního vlastnictví. Použitím této technologie dokáže společnost HP Inc. vzdáleně zablokovat tiskárnu, v níž jsou použité neoriginální náplně. Dle našich zkušeností jsou však blokovány pouze tiskové kazety, jejichž obslužný čip je velmi zjednodušený a dle společnosti HP díky tomu může představovat bezpečností riziko, nebo čip, který je téměř úplnou kopií originálního čipu HP a porušuje tak duševní vlastnictví společnosti HP. První blokování takových náplní jsme zaznamenali již v roce 2016. Kvalitní renovované tiskové kazety (například výrobce tiskových kazet KMP) však blokovány nebyly.

Za nasazení této technologie dostala společnost HP řadu pokut (například v Itálii ve výši 10 miliónů Eur) či povinnosti zveřejnění omluvy na vlastních internetových stránkách a ve Spojených státech amerických musela společnost HP vyplatit náhradu škody spotřebitelům. Podstata sporů však nebyla v samotném blokování, ale v nedostatečném informování spotřebitelů o této vlastnosti před koupí tiskárny.

V reakci na blokování neoriginálních tiskových kazet vznikla společnost Euroconsumers, která žádala společnost HP Inc. o náhradu škody až ve výši 150 Euro (zhruba 4 000 Kč) majitelům tiskáren v Itálii, Belgii, Španělsku, Portugalsku a Brazílii za neúspěšnou kompatibilitu tiskáren s kazetami třetích stran. Euroconsumers také žádála společnost HP, aby okamžitě praktiku blokování tiskových kazet třetích stran.

Společnosti Euroconsumers a HP nyní zveřejnily, že dosáhly vzájemné dohody o urovnání sporu. Obě strany se rozhodly nepokračovat v žádném právním jednání. Na základě dohody společnost HP souhlasila se zřízením fondu ve výši až 1 350 000 USD (32,5 milionu Kč) na vyplacení kompenzace některým majitelům tiskáren HP za ztráty, které údajně utrpěli v důsledku toho, že nevěděli, že jejich tiskárny byly vybaveny vlastností Dynamického zabezpečení, které by omezilo funkčnost jejich tiskáren při použití kazet třetích stran s čipy jiných výrobců.

Spotřebitelé v Belgii, Itálii, Španělsku a Portugalsku mají nárok na odškodnění v rozmezí od 20 EUR (500 Kč), 35 EUR (900 Kč) a 50 EUR (1 250 Kč), v závislosti na modelu tiskárny HP, který vlastní nebo vlastnili mezi 1. září 2016 a 17. listopadu 2020.

Spotřebitelé mohou dále obdržet další kompenzaci až do výše 45 EUR (1 125 Kč), pokud předloží konkrétní důkazy o možných ztrátách přesahujících částku kompenzace za paušální vyrovnání. Maximální kompenzace za vypořádání je omezena na maximálně 95 EUR (2 375 Kč) na jednoho žádajícího spotřebitele/domácnost.

Spotřebitelé mohou uplatnit svou reklamaci do 6. března 2023.

Součástí dohody je i prohlášení, že uzavření dohody není uznání jakéhokoli pochybení ze strany společnosti HP ani jako uznání opodstatněnosti nároků ze strany Euroconsumers, ale je pouze závazkem pracovat ve prospěch spotřebitelů.

Část kupujících společnosti HP tak může získat mírnou kompenzaci za blokování neoriginálních náplní, HP však bude nadále pokračovat v blokování tiskáren technologií Dynamic Security nedošlo ani k uznání jakéhokoliv pochybení ze strany HP.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství