HP zveřejnila na své hlavní stránce zprávu o blokování neoriginálních inkoustových kazet

Italský úřad pro hospodářskou soutěž a trh v souvislosti s blokováním neoriginálních tiskových kazet na konci roku 2020 udělil společnosti HP Inc. a italské HP Italy Srl. pokutu ve výši 10 000 000 (zhruba 250 000 000 Kč) a nařídil, že do 60 dnů musí společnost HP předložit informace své zákazníky o blokování tiskových kazet a dále do 120 dnů musí upravit prodejní tiskáren tak, aby jasně ukazovala omezení používání neoriginálních inkoustových / tonerových kazet, v závislosti na nainstalovaném firmwaru.

Společnost HP používá metody k ověření tiskových kazet obsažené ve firmwaru (DS – Dynamic Security), podle kterého tiskárna rozpozná originální kazety HP a přijme je, zatímco neoriginální kazety nebo kazety vyrobené před určitým datem odmítne.

Podle kontrolního úřadu společnost HP adekvátně neinformuje spotřebitele o existenci tohoto opatření. Společnost HP Inc. dále řádně neinformuje o důsledcích aktualizací firmware tiskáren.

 

 

HP nyní zveřejnila přímo na úvodní stránce https://www8.hp.com/it informaci, ve které mimo další uvádí, že společnost HP:

přiměla spotřebitele a firmy k nákupu značkových tiskáren HP a aktualizaci firmwaru, který je na nich nainstalován, aniž by je informovala o omezeních, pokud jde o použití neoriginálních inkoustových / tonerových kazet, a poskytla zavádějící informace, které by mohly vést k domněnce, že neoriginální kazety nelze použít nebo je třeba je vyměnit kvůli nedostatkům nebo vadám těchto kazet, i když ve skutečnosti kazety nebylo možné použít kvůli omezením zavedeným aktualizací firmwaru tiskárny,

poskytla prostřednictvím firmwaru a bez vědomí zákazníků funkce tiskáren, které zaznamenávají provozní data – týkající se použitých kazet, originálních či nikoli – a odesílají je do archivu, který společnost HP používá pro formulaci svých obchodních strategií a u tiskáren HP, které používaly neoriginální kazety, odmítla společnost HP dodržet záruku a odmítla potvrdit příčinnou souvislost mezi nesprávnou funkcí tiskárny a dodržením zákonné záruční lhůty.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství