Jsme sociálně odpovědná firma

Získali jsme certifikaci jako sociálně odpovědná firma. Firma KMP Bürotechnik i její dodavatelé vytvářejí dobré pracovní podmínky, zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, spravedlivé odměňování, ale i odpovědnost k životnímu prostředí a dlouhodobou udržitelnost.

Společenská odpovědnost zahrnuje všechny sociální a environmentální aspekty. Základem je, aby se vytvořila skutečná přidaná hodnota pro společnost jako celek.

KMP Bürotechnik aktivně přispívá ke snižování množství odpadu, předcházení vzniku emisí skleníkových plynů a úspoře primárních přírodních zdrojů renovací dříve použitých tonerových i inkoustových kazet umožňujících jejich opakované použití ke stejnému účelu.

Ve výrobě renovovaných tiskových kazet trvale vytváří téměř 150 důstojných pracovních pozic pro místní zaměstnance.

SA8000:2014 - sociálně odpovědná firma