Komise USA pro mezinárodní obchod zabavila další dodávku inkoustových kazet porušujících patenty

Komise USA pro mezinárodní obchod vydala v letošním roce již 65 rozhodnutí o zabavení tonerových nebo inkoustových kazet z důvodu porušování patentové ochrany originálních výrobců. Poslední rozhodnutí z října tohoto roku se týká kompatibilních inkoustových cartridgí importovaných do USA společností Straightoutaink.

U inkoustových cartridgí dovážených do USA společností Straightoutaink došlo k porušení patentové ochrany dle vyšetřování GEO – 337-TA-691 z roku 2011. Jedná se o opakované zabavení inkoustových cartridgí na základě tohoto rozhodnutí, naposledy společnosti Parcel Pack Express v průběhu léta letošního roku.

Rozhodnutí GEO – 337-TA-691 z roku 2011 (https://www.usitc.gov/intellectual_property/exclusion_orders//337-ta-691.pdf) se dotýká patentu číslo US 6089687 a patentu US 6264301. Patent US 6089687 byl podán 9. března 1998 a publikován 18. července 2000, patent US 6264301 byl podán 11. května 1998 s datem publikování 24. července 2001. Oba patenty jsou podány společností Hewlett-Packard Company.

Patent US06264301-20010724-D00000

Patent chrání principy fungování inkoustových náplní typu HP 10 a HP 11 (https://www.google.com/patents/US6089687 a https://www.google.com/patents/US6264301). Bez porušení této patentové ochrany je možné z technického hlediska považovat navržení nových kompatibilních inkoustových cartridgí bez porušení patentů za nerealizovatelné. Možností výroby alternativní inkoustové cartridge je využít originální inkoustové cartridge a provést renovaci originální inkoustové cartridge. Zabavené inkoustové kazety jsou však nově vyráběné, s velkou pravděpodobností jsou čínského původu.

Tyto patenty registrované v USA mají i svou evropskou podobu, například se jedná o patent EP0891865 (https://register.epo.org/application?number=EP98305587&tab=main), import a dovoz inkoustových cartridgí porušujících patenty vystavuje dovozce a prodejce patentů rizikům zabavení zboží, náhrady škody majitelům patentů a riziku odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitému trestu nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě škody velkého rozsahu odnětím svobody na tři léta až osm let.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Obrázek: Patent US06264301-20010724-D00000. Zdroj: https://www.google.com/patents/US6264301


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství